Din fastighet är redo för Internet of Things – är du det också? [Serien ”Från sensor till insikt”, del 1]

Din fastighet är redo för Internet of Things – är du det också? [Serien ”Från sensor till insikt”, del 1]

Trots att Internet of Things (IoT) är omvälvande på många sätt ser vissa fastighetsansvariga det som bara ännu en teknisk leksak – ett nyhetens behag som skapar förväntningar...