fbpx
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Open Bim banner

OPEN BIM

Över hela världen har BIM (Building Information Modeling) blivit grundläggande för att säkerställa att planering, utformning och uppförande av byggnader – och därpå följande fastighetsservice – fungerar mycket effektivt och med en hög grad av samarbete.

OPEN BIM utökar fördelarna med BIM. OPEN BIM är en samarbetsprocess som sammanför projektintressenter och säkerställer tydliga arbetsflöden, långsiktighet och tillgång till data för byggnadstillgångar.

 
Nemetschek Group

Nemetschek Group, en initiativtagare till OPEN BIM

Nemetschek Group är ledande när det gäller att utveckla och främja lösningar och arbetsflöden för OPEN BIM för att möjliggöra ett välfungerande och öppet samarbete mellan fackområden, oavsett olika val av mjukvara.

Vi anser följande:

  • Interoperabilitet mellan projektintressenter får inte användas som grund för konkurrens.
  • Interoperabilitet bör underlättas genom utveckling av och stöd för öppna standarder.
  • Strikta provnings- och certifieringskriterier är ett måste för kvalitetsstöd för öppna standarder.
  • Krav på egna format får inte användas för att stänga ute kandidater från projektarbete.
  • Ett fritt val av mjukvara i projektarbete måste vara en grundläggande rättighet för alla projektintressenter.
  • Branschintressenter måste offentligt stödja och främja OPEN BIM i ATB-sammanhang.
openBIM logo

Höga kvalitetskrav

OPEN BIM är baserat på öppna standarder såsom IFC från buildingSMART. Nemetschek Group stöder fullständigt buildingSMARTs openBIM-program. Vi följer också fullständigt de standarder för hög kvalitet som definieras i vår OPEN BIM-programförklaring och anges av vår OPEN BIM-logotyp.

Port of Antwerp headquarters

Sluten BIM kontra OPEN BIM

Med sluten BIM (som också ibland kallas ”enskild” BIM) måste alla viktiga projektintressenter använda samma BIM-mjukvara för att kunna utbyta information med varandra.

OPEN BIM, å andra sidan, är baserat på en metod och ett arbetsflöde där alla deltagare kan samarbeta och utbyta projektinformation med varandra med öppna och neutrala filformat oavsett vilka BIM-verktyg och -tillämpningar de använder. Därmed stöder OPEN BIM ett obehindrat samarbete för alla projektdeltagare och underlättar en interoperabilitet som är till nytta för projekt och tillgångar genom hela deras livscykel.

Port of Antwerp headquarters
Queen's Wharf Brisbane

Goda skäl att använda OPEN BIM

I medelstora till stora byggprojekt är det sannolikt att det finns ett betydande antal intressenter som använder olika mjukvaruverktyg. Det är absolut affärsmässigt rimligt att varje intressent kan använda sina önskade verktyg om de på ett tillförlitligt sätt kan utbyta data med andra. OPEN BIM stöder transparenta och öppna arbetsflöden som gör det möjligt för deltagarna i projektet att medverka i det oavsett vilka mjukvaruverktyg de använder.

Exempel: Med sin användning av OPEN BIM-standarder var Nemetschek Group-varumärkena Graphisoft (ArchiCAD),Bluebeam, dRofus och Solibri av avgörande betydelse för leveransen av den prisbelönta utformningen av Queen’s Wharf-projektet, värt 3,6-miljarder $, i Brisbane i Australien.

Queen's Wharf Brisbane
Barco One Campus HQ

Börja pragmatiskt med OPEN BIM

Börja med att skapa en modell med hjälp av kommersiell mjukvara för modellering. Här arbetar du i ett eget eller tillverkarspecifikt format. I något skede kommer du att vilja dela modellen med projektgruppen. Om du skickar ut den egna modellen måste mottagaren ha samma eller kompatibel mjukvara för att granska den. Mottagaren kan också göra ändringar i modellen utan din vetskap. Men om du publicerar modellen i ett öppet utbytesformat, som IFC, kan modellens data visas, mätas och användas fritt. Modellens innehåll är dock skyddat. Det går inte att göra några ändringar i en IFC-fil. Sådana kan bara göras i den ursprungliga modelleringsmjukvaran.

Barco One Campus HQ

Fördelar med OPEN BIM:

Interoperabilitet

är grundläggande för den digitala förändringen av branschen för byggnadstillgångar

Öppna

och neutrala standarder för att underlätta interoperabilitet

Tillförlitligt

datautbyte baserat på oberoende kvalitetsmått

Samarbete

– arbetsflöden förbättras med öppna och flexibla dataformat

Flexibilitet

i valet av teknik skapar mervärden för alla intressenter

Hållbarhet

värnas genom långsiktigt interoperabla datastandarder

Maritime Campus Antwerp, Belgien

Bart Huybrechts
@MartimeCampusAntwerp

”MCA är ett långsiktigt investeringsprojekt med många olika intressenter. Vi kommer att förvalta anläggningen i minst 30 år och utformar den därför för en total livscykelkostnad. Vi ville också att den nya anläggningen skulle vara mycket anpassningsbar. Vi behöver flexibilitet för att ändra funktioner och till exempel göra om ett forskningslaboratorium till ett rum för virtuell verklighet eller ett samarbetsutrymme. Det är därför vi använde OPEN BIM mycket tidigt i planerings- och designfasen, och skapade en digital tvilling som hjälper oss att:

  • förutse hur utformningsvalen kommer att påverka de långsiktiga underhållskostnaderna
  • organisera användarnas upplevelser i byggnaden, när det gäller välbefinnande och produktivitet
  • underlätta givande möten mellan olika parter

MCA strävar efter att utveckla sjöfartssektorn. MCA-campusen kommer att inrymma FoU- och utbildningsresurser, laboratorier, kontor och gemensamma arbetsutrymmen för nystartade företag samt mötes- och evenemangslokaler.