fbpx
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Workplace Analytics screenshot
Workplace logo

Workplace Analytics

Spacewells lösning Workplace Analytics ger insikt i hur din byggnad fungerar och hur den används. Tänk på hur många personer som vistas i lokalerna, hur många som går runt där, hur bra värmen är och hur bra luftkvaliteten är.

Objektiva data för att öka CRE-flexibiliteten

Detta gör att du kan minska underutnyttjade utrymmen, spara på hyra, energi och städning och optimera upplevelsen av arbetsplatsen. Ta reda på vad vår programvara Workplace Analytics kan göra för dig.

 
Videominiatyr för Workplace Analytics

Byggnadens beläggning

Detaljerad analys av utrymmesbeläggning och -användning

Dynamiska instrumentpaneler

Dynamiska instrumentpaneler för helt nya insikter

Certifierade sensorer

De bästa certifierade sensorerna på marknaden

Enkel anslutning

Öppna REST-API:er för koppling till andra tillämpningar

Utrymmesövervakning

Övervakning av inomhusluftens kvalitet

Utrymmesoptimering

Arbetsplatssensorer

Utrymmesövervakning

Person som använder en bärbar dator med grafik

Analyser av utrymmesanvändningen

Förra årets nyckeltal för beläggning gäller inte längre i dagens kontorsekosystem. I framtiden behöver arbetsplatsledare bättre data och bättre analyser. Våra sensorer samlar in data anonymt, och dessa visas sedan på digitala våningsplaner för att ge en detaljerad bild av hur byggnaden används under dagen. Detta inkluderar mötesrum, arbetsplatser, toalettområden, korridorer och till och med parkeringsplatser. Kombinationen av realtidsdata och historikdata för beläggning i och användning av utrymmen ger de objektiva insikter som behövs för att göra det möjligt att identifiera outnyttjat utrymme och använda utrymmet effektivare.

Analyser av utrymmesanvändningen

Våra analyser av utrymmesanvändningen ökar din effektivitet

Vi hjälper dig att besvara frågor som: Har de anställda tillräckligt med utrymme för att arbeta produktivt? Och de rätta utrymmena för att göra det? Vilket är det optimala förhållandet mellan skrivbord och anställda i en flexibel arbetsmiljö? Hur många personer kan använda kontoret med bibehållen säkerhet? Hur mycket utrymme kan jag spara? Vi gör detta genom konkreta insikter i utrymmesanvändning, gångtrafik, täthet och socialt avstånd.

Övervakningsdiagram för social distansering

Övervakning av inomhusluftens kvalitet

Luftkvaliteten på arbetsplatsen har blivit ett viktigt område att fokusera på. Erbjud en hälsosam miljö för dina anställda genom att övervaka och optimera inomhusluftens kvalitet (IAQ). Vi mäter kontinuerligt variabler som rumstemperatur, relativ luftfuktighet, koncentration av koldioxid och flyktiga organiska föreningar (VOC). Dessa data visualiseras sedan på våningsplaner och instrumentpaneler, så att byggnadsansvariga vet vilka områden som har dåliga miljöförhållanden eller en ökad risk för överföring av luftburna virus.

Space Monitor Dashboard (Spacewell plattform för smarta byggnader)

Helt nya insikter i utrymmesanvändningen

Instrumentpanelerna i Workplace Analytics ger en dynamisk inblick i alla data. När du ändrar en enskild parameter anpassas hela instrumentpanelen dynamiskt. Detta gör det enkelt för dig att se dina fastigheter i fågelperspektiv och sedan zooma in till en mer detaljerad nivå tills du får fram de uppgifter du behöver.

Övervakning av inomhusluftens kvalitet

Övervakning av inomhusluftens kvalitet

Luftkvaliteten på arbetsplatsen har blivit ett viktigt område att fokusera på. Erbjud en hälsosam miljö för dina anställda genom att övervaka och optimera inomhusluftens kvalitet (IAQ). Vi mäter kontinuerligt variabler som rumstemperatur, relativ luftfuktighet, koncentration av koldioxid och flyktiga organiska föreningar (VOC). Dessa data visualiseras sedan på våningsplaner och instrumentpaneler, så att byggnadsansvariga vet vilka områden som har dåliga miljöförhållanden eller en ökad risk för överföring av luftburna virus.

Oportunity Simulator screenshot

Utrymmesoptimering

Spacewells programvara Workplace Analytics hjälper fastighets- och arbetsplatsansvariga att minska portföljkostnaderna. Instrumentpanelen Opportunity Simulator ger insikt i lediga utrymmen och överskottsutrymmen och visar möjligheter att optimera kontorets yta och konfiguration efter pandemin. Du kan maximera utrymmeseffektiviteten samtidigt som du förbättrar medarbetarnas upplevelse genom att skapa rätt blandning av arbetsstationer, samarbetsområden och koncentrationsutrymmen.

Skärmbildsbilder av trängselindikatorn i realtid på mobila enheter

Appar som höjer upplevelsen på arbetsplatsen

Rumsliga data är inbäddade i apparna, vilket gör det möjligt att visa data om användning av utrymmen i realtid på digitala planritningar. Detta stöder den dagliga verksamheten för både anställda och tjänsteleverantörer. Anställda kan hitta och boka utrymmen baserat på tillgänglighet i realtid, medan FM-personal kan omdirigera sina insatser baserat på faktiska användningsdata.

Arbetsplatssensorer

Sensorer

De bästa sensorerna för ditt användningsscenario

Spacewells programvara Workplace Analytics är datapunktsoberoende. Vi samlar in data från flera källor och är oberoende av sensor- och BMS-leverantör. Vi garanterar det bästa urvalet av certifierade sensorer/BMS-anslutningar och certifierar kontinuerligt sensorleverantörer och dataplattformar baserat på ett noggrant certifieringsprogram.

Exakt dataplattform

Den mest exakta dataplattformen

Bra beslut bygger på tillförlitliga data. Spacewell väljer ut de bästa sensorerna och dataplattformarna för att tillhandahålla så detaljerade och tillförlitliga data som möjligt, samlade på ett ställe. Vi är din samlade kontaktpunkt för val och implementering av rätt sensorer och datakällor till marknadens bästa pris.

Verktygsdiagram för arbetsområdet

Integreras med dina företagsverktyg

Om du hellre vill behandla dina data för utrymmesanvändning med dina egna analysverktyg så är det absolut inget problem. Du kan enkelt exportera behandlade och rena data för valfri period och plats till ett rapporteringsverktyg som du själv väljer. Skulle du vilja bygga dina egna tjänster på vår plattform? Inte heller detta är något problem. Logga bara in som utvecklare och få tillgång till våra helt öppna REST-API:er.

Vill du veta mer?

Begär en demonstration eller få en offert