fbpx

Släpp loss kraften i dina data om kommersiella fastigheter | Inspelat webbseminarium

Upptäck hur man genom att bryta ned barriärer mellan mängder av data om kommersiella fastigheter kan skapa smartare byggnader som är mer effektiva, mer hållbara och ger en bättre arbetsmiljö.

Webbinarium om att frigöra potentialen hos smarta byggnader

Fyll i formuläret för att se detta 20 minuter långa webbseminarium (på engelska):

Ta tillvara potentialen i data om kommersiella fastigheter

I detta webbseminarium, som leds av vår expert Billal Vindhani, delar vi med oss av insikter om hur en strategi med anslutna plattformar länkar samman information och hjälper dig att

  • gå över till resultatbaserad förvaltning av fastigheter
  • framgångsrikt hantera en hybridarbetsplats
  • uppnå hållbarhet och uppfylla mål för nollutsläpp

Länka samman informationen genom att ta bort barriärer mellan datamängder

Skärpta ESG-krav tvingar företagen att titta närmare på sin miljömässiga och sociala påverkan. Eftersom den byggda miljön står för cirka 40 % av världens koldioxidutsläpp – 27 % om man fokuserar på förvaltnings- och driftsfasen – är det tydligt att fastighetsförvaltning har en viktig roll att spela när det gäller att fastställa och uppfylla ESG-mål. Och att sektorn inte gör tillräckligt. Samt att företag som anammar ESG kan se frukterna av sina ansträngningar genom att bli mer attraktiva för investerare, kunder och potentiella medarbetare.

Förutom ESG-efterlevnad innebär hybridarbetsmodellen också nya utmaningar för fastighetsförvaltningen. Till exempel att hantera varierande beläggning, optimera kontorets yta och konfiguration samt hantera ökad oförutsägbarhet. Eller att dynamiskt tillgodose anställdas behov i en föränderlig miljö.

Energieffektivitet, yteffektivitet, långsiktigt hållbart underhåll, hälsa och välbefinnande, arbetsplatsupplevelse…allt detta hänger ihop. Ändå behandlas dessa frågor ofta var för sig snarare än som delar i ett större sammanhang. Företag som vill lyckas efter pandemin måste ha mer av en helhetssyn. De måste ta bort databarriärer mellan fastigheter, underhåll, utrymmen, energi, inomhusklimat, arbetsplats, tillgångar och ESG.

Med detta föredrag vill vi visa hur FM kan utnyttja data från kommersiella fastigheter för att skaffa sig en framgångsrik strategi för den framtida arbetsplatsen, och vilka de tekniska förutsättningarna för detta är.

Föredraget kommer att hjälpa och inspirera dig att

  • Ändra ditt tankesätt från ”kontroll” till ”möjliggörande”.
  • Optimera dina utrymmen och din portfölj.
  • Möjliggöra nya, medarbetarcentrerade scenarier som främjar medarbetarnas självständighet, engagemang, välbefinnande och produktivitet.
  • Underlätta samarbetet mellan alla intressenter i byggnadsvärdekedjan.
  • Gå över från en reaktiv strategi till en proaktiv och resultatinriktad strategi.

Talare

Billal Vindhani

Billal Vindhani

Spacewell Country Manager UK & Ireland

Relaterat innehåll

Home » Resurser » Webinarier » Släpp loss kraften i dina data om kommersiella fastigheter | Inspelat webbseminarium