Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Så här kan vi hjälpa till

Hantera fastigheter effektivt

Håll era lediga lokaler uthyrda, öka vinstmarginalen och håll era hyresgäster nöjda.

Hantera fastighetstjänster

Vårt system för integrerad fastighetsförvaltning (IWMS, Integrated Workplace Management System) möjliggör processautomatisering enligt bästa praxis inom fastighetsförvaltning, med appar för slutanvändare, lokalvårdare och tekniker.

Minska kostnaderna för underhåll

Optimera livscykelvärdet för era byggnader och installationer genom att skissa upp en flerårig underhållsplan och budget, baserat på faktiskt skick på tillgångarna.

Förbättra de anställdas upplevelser

Vi övervakar och rekommenderar förbättringar av utrymmen och komfort samtidigt som vi hjälper människor när de använder byggnadens tjänster.

Hantera fastigheter effektivt

Keep your space leased, increase yield, and keep your tenants happy. 

Learn more5

Hantera fastighetstjänster

Our Integrated Workplace Management System (IWMS) enables best-practice FM process automation, with apps for end users, cleaners, and technicians. 

Learn more5

Minska kostnaderna för underhåll

Optimize the life-cycle value of your buildings and installations by drawing up a multi-year maintenance plan, based on actual asset conditions.

Learn more5

Förbättra de anställdas upplevelser

We monitor and recommend Space and Comfort improvements while assisting people in using the building services.

Learn more5