Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Smarta arbetsplatslösningar för en hybridbaserad arbetsstyrka

Vårt mål är att förbättra byggnaders prestanda, produktiviteten och välbefinnandet för människorna i dessa byggnader och de tjänster som levereras till dem

Är du redo för framtidens arbetsplats?

Coronaviruset och covid-19 har skapat turbulens på den moderna arbetsplatsen. Samtidigt som företagen gör vad de kan för att anpassa sig till ”det nya normala” behöver de också förbereda sig för att nå framgång på den förändrade arbetsplatsen efter pandemin – genom att samla in bättre data, skapa effektivare arbetsflöden och skapa förtroende hos alla. Dessutom måste de bedöma hur mycket utrymme de fortfarande behöver om anställda inte återgår till sina kontorsarbetsplatser på heltid

Hur våra arbetsplatslösningar kan hjälpa dig

Spacewells molnbaserade arbetsplatslösningar hjälper företag av alla storlekar att skapa hälsosamma, behagliga och produktiva arbetsmiljöer. Med användarvänliga mjukvarulösningar och mobila verktyg, sensordata och dynamiska instrumentpaneler hjälper vi dig att skapa välbefinnande för alla, att optimera utrymmet och att ge användarna en bättre upplevelse. Kontakta oss för att få veta hur vi kan hjälpa dig.

Workplace solutions for the post-Covid era

Lösningar för arbetsplatsen

I den här handledningen diskuteras digitala lösningar för arbetsplatsen efter pandemin ur tre synvinklar:

  • Ledningsutmaningar
  • De anställdas behov
  • Lösningar för tjänsteleverantörer
Leading Innovation in Smart Building & Workspace Solutions video preview

Dra nytta av våra lösningar för den smarta arbetsplatsen

Hantera kontorets kapacitet och möjliggör enkla bokningar

App för den smarta arbetsplatsen

Hjälp anställda att navigera på arbetsplatsen

Förbättra utrymmesanvändningen

Övervaka och optimera beläggningsanvändning och komfort

Övervakning av inomhusluftens kvalitet

Säkerställ en hälsosam miljö – motverka riskerna för överföring av virus

Service-app: smart städning

Städa där det behövs och skydda städarna

Din strategi för återvändandet: fokusera på en säker återgång

Vad bör du tänka på när du planerar återgången? På vilka fakta kan du basera ditt beslut? Vi tar en titt på vad som står på spel ur tre synvinklar.

Arbetsplatslösningar: ledningsperspektivet

Just nu är det viktigaste att hålla alla i säkerhet, och fastighetsansvariga har en nyckelroll att spela, särskilt när de anställda börjar komma tillbaka till kontoret. Företagen vidtar åtgärder för att hantera denna övergångsfas och säkerställa compliance samtidigt som de upprätthåller säkerhets- och komfortnivåer för personal, kunder och besökare. Pandemin har inneburit ett stort experiment med distansarbete som visar oss hur vi alla kan arbeta på ett mer digitalt och flexibelt sätt. Detta ger oss en inblick i framtidens arbetsplats.

Workplace solutions for the post-Covid office: the management perspective

Ledningslösningar för arbetsplatsen efter pandemin

Workplace solutions for the post-Covid office: the management perspective

Ledningslösningar för arbetsplatsen efter pandemin

Ledningsperspektivet

Just nu är det viktigaste att hålla alla i säkerhet, och fastighetsansvariga har en nyckelroll att spela, särskilt när de anställda börjar komma tillbaka till kontoret. Företagen vidtar åtgärder för att hantera denna övergångsfas och säkerställa compliance samtidigt som de upprätthåller säkerhets- och komfortnivåer för personal, kunder och besökare. Pandemin har inneburit ett stort experiment med distansarbete som visar oss hur vi alla kan arbeta på ett mer digitalt och flexibelt sätt. Detta ger oss en inblick i framtidens arbetsplats.

De anställdas upplevelse

Vägledningen på arbetsplatsen är nu viktigare än någonsin förut. Digitala våningsplaner med realtidsinformation om beläggning gör att de anställda snabbt kan se i vilka utrymmen det finns mycket folk och var det fortfarande är glesare – även om kontoret har flera våningar. Därför slipper de anställda gå omkring för att leta efter en lämplig plats – de har informationen enkelt tillgänglig på ett antal användarvänliga touchpoints.

Bild av en man som bär en mask

Lösningar för anställda för arbetsplatsen efter pandemin

Bild av en man som bär en mask

Lösningar för anställda för arbetsplatsen efter pandemin

De anställdas upplevelse

Vägledningen på arbetsplatsen är nu viktigare än någonsin förut. Digitala våningsplaner med realtidsinformation om beläggning gör att de anställda snabbt kan se i vilka utrymmen det finns mycket folk och var det fortfarande är glesare – även om kontoret har flera våningar. Därför slipper de anställda gå omkring för att leta efter en lämplig plats – de har informationen enkelt tillgänglig på ett antal användarvänliga touchpoints.

Utmaningar för tjänsteleverantörer

Tekniker och städare måste snabbt kunna hantera händelser på kontor, på sjukhus eller på andra arbetsplatser för att upprätthålla en säker och komfortabel miljö. Tjänsteleverantörer kommer också att få anpassa sina serviceavtal efter behoven och förväntningarna på den moderna, dynamiska arbetsplatsen. Detta visar på en förändring i riktning mot resultatbaserade tjänstenivåavtal och aktivitetsbaserad service i stället för fasta scheman.

Bild av en man som bär en mask

Lösningar för tjänsteleverantörer för arbetsplatsen efter pandemin

Bild av en man som bär en mask

Lösningar för tjänsteleverantörer för arbetsplatsen efter pandemin

Utmaningar för tjänsteleverantörer

Tekniker och städare måste snabbt kunna hantera händelser på kontor, på sjukhus eller på andra arbetsplatser för att upprätthålla en säker och komfortabel miljö. Tjänsteleverantörer kommer också att få anpassa sina serviceavtal efter behoven och förväntningarna på den moderna, dynamiska arbetsplatsen. Detta visar på en förändring i riktning mot resultatbaserade tjänstenivåavtal och aktivitetsbaserad service i stället för fasta scheman.

Kundexempel med smarta arbetsplatser

Hur våra arbetsplatslösningar hjälper företag att överleva och blomstra efter covid-pandemin

1,5-meterskontoret

1,5-meterskontoret

Konceptet för 1,5-meterskontoret från Cushman & Wakefield har skapats för att säkerställa att 1,5 meter, det rekommenderade säkra sociala avståndet, alltid hålls mellan människor.

Postnord

Optimerat utrymme

PostNord använder detaljerade data om arbetsplatsanvändningen för att planera utrymmesbeläggningen effektivt. Detta gör det möjligt för företaget att omvärdera hyresavtalet och optimera förhållandet mellan utrymme och kostnad

Ingång till Accenture

Övervakning av beläggning och komfort

Accenture använder teknik för övervakning av utrymme och komfort för att optimera arbetsplatsen för en mycket rörlig arbetsstyrka

AZ Maria Middelares

Smarta sjukhus

Med det ökande antalet patienter med covid-19 behövde AZMM utökade funktioner så att städarna omgående kunde se statusen för olika zoner och tillämpliga säkerhetsåtgärder

Vill du ta reda på hur Spacewell kan hjälpa dig?