fbpx

Hur väljer man IoT-baserad mjukvara för arbetsplatsen? (Serien ”Från sensor till insikt”, del 10)

Beräknad lästid:
5
minuter

Till följd av pandemin står byggnadsförvaltare och arbetsplatsteam inför en utmanande situation. De står inte bara inför enorma osäkerheter när det gäller beläggning och användningsmönster i byggnader, utan möts också av anställda som nu förväntar sig mer av sin upplevelse på arbetsplatsen. För att hantera dessa nya realiteter behöver företagen arbetsplatslösningar som är mer uppkopplade, mobila och smarta än traditionell FM-mjukvara (kallas också IWMS).

Mjukvara för IoT-aktiverad Workplace grafisk grafik

Gratis checklista

Viktiga tips för att välja en smart IoT-lösning för arbetsplatsen

Hämta nu Dölj formuläret
script

Integrera IWMS och IoT för att skapa en smart arbetsplats

Därför har mer avancerade lösningar kommit ut på marknaden, lösningar som kompletterar traditionella IWMS-system med realtidsdata från IoT. IoT-teknik kan generera mängder av realtidsdata om användning av utrymmen och miljöfaktorer som luftfuktighet och temperatur. Den har potential att avsevärt förbättra IWMS-system och göra det möjligt för förvaltare av anläggningar, fastigheter och arbetsplatser att optimera utrymmet, göra tjänsterna effektivare och ge en friktionsfri upplevelse på arbetsplatsen. Men alla IoT-baserade mjukvaruplattformar för arbetsplatser är inte lika bra. En öppen och integrerad plattformsarkitektur med molnet som centrum är en nyckelfaktor för att frigöra värde. Men det finns ett antal andra faktorer som avgör om en lösning kommer att leva upp till dina förväntningar, t.ex. avancerad analys, anslutningsmöjligheter till tredje part, användargränssnittets kvalitet och mobila tillämpningar.

Grönt cirkulärt ekonomikoncept

Viktiga tips för att välja en smart IoT-lösning för arbetsplatsen

Funderar du på IoT-baserad mjukvara för arbetsplatser?

Här är några saker att göra och inte göra för att underlätta urvalsprocessen och undvika fallgropar.

Dina användningsområden

Börja med syftet. Vilka användningsområden vill du möjliggöra? Är detta också fokus för den IoT-lösning du överväger?

Välj inte en lösning vars kapacitet inte stämmer väl överens med dina viktigaste fokusområden.

Oberoende bedömningar

Kolla in referenser och rekommendationer från oberoende konsultföretag (till exempel rapporten Verdantix Green Quadrant IoT Platforms for Smart Buildings för 2022).

Skapa inte din urvalslista enbart på grundval av säljarens marknadsföringspåståenden.

Insamling av data

Välj en maskinvaruoberoende (det vill säga datapunktsoberoende) plattform som kan ta emot data från olika typer av sensorer, BMS o.s.v.

Undvik leverantörslåsning med sensortillverkare som endast erbjuder sin egen hårdvara (detta går ofta hand i hand med begränsade analysmöjligheter).

Databehandling

En bra IoT-lösning byggs från början som en molnbaserad stordataplattform som kan bearbeta stora och komplexa datamängder.

Undvik enkel mjukvara och punktlösningar som erbjuder sensorer ”vid sidan av”. Dessa kan vara begränsade till mycket grundläggande användningsområden och är otillräckliga när det gäller att analysera och tolka stora mängder IoT-data.

Analysfunktioner

En IoT-lösning för arbetsplatsen handlar i grunden om de användbara insikter den ger. Du behöver avancerade analysfunktioner som gör att du kan klicka dig igenom data, hitta samband och förstå grundorsaker. Be leverantörerna visa upp instrumentpaneler som är relevanta för dina affärssituationer, till exempel optimering av utrymme.

Nöj dig inte med traditionella instrumentpaneler som visar sammanställda data på ett statiskt sätt. De kan se fina ut, men tillför inte mycket av värde.

Integrering

En stor del av värdet av en IoT-baserad arbetsplatslösning ligger i att utnyttja realtidsdata för att göra processerna smartare och förbättra medarbetarnas upplevelse. Se till att välja en lösning med en enda plattform som integrerar IoT med arbetsflödesbaserade processer.

Välj inte två separata lösningar (IWMS och IoT) som är dåligt integrerade.

Mobilitet

Du behöver en arbetsplatsapp som visar data i realtid på interaktiva våningsplaner, på en smartphone och andra pekskärmar. Detta förbättrar upplevelsen på arbetsplatsen och gör det möjligt att tillhandahålla effektivare tjänster.

Välj inte mjukvara som inte maximerar värdet av sensordata i realtid för byggnadsanvändare och tjänsteleverantörer.

Interoperabilitet

En IoT-lösning består av flera komponenter, till exempel gateways, sensorer, moln och mjukvara som måste kommunicera och dela data för att bilda ett nätverk. Ingen enskild leverantör kan leverera allt. Se till att välja en lösning som fungerar med alla viktiga standarder och enheter och som kan anslutas till externa system via standardiserade API:er.

Undvik ett lapptäcke av lösningar som leder till kompatibilitetsproblem när teknikfunktioner från olika leverantörer inte kan kommunicera eller dela data sinsemellan.

Säkerhet

Använd endast grundligt testade, säkra och tillförlitliga sensorer (fråga leverantören om deras certifieringsprocess).

Använd trådlös teknik som är krypterad från början till slut (till exempel det standardiserade LoRa-protokollet med öppen källkod).

Använd IoT-tillämpningarna avskilda från företagets IT-nätverk och data (använd inte heller företagets wifi).

Använd en helt krypterad och avskild plattform för databehandling, till exempel Workplace SaaS-lösningen, som drar nytta av de avancerade säkerhetsfunktionerna i en offentlig molninfrastruktur.

Brist på lämpliga säkerhetsåtgärder är ett vanligt problem för IoT (och plattformar för smarta byggnader som använder det). Låt dig inte dras in i ett internet av riskfyllda saker som gör dig sårbar för cyberattacker.

Integritet

Satsa på teknik som övervakar arbetsmiljöns prestanda snarare än de personer som använder utrymmena.

Se till att det finns en anmälningsmekanism för att visa personuppgifter (jag tillåter till exempel att kollegor ser min nuvarande plats på kontoret).

Välj en lösning som helt och hållet följer GDPR och som gör det möjligt att enkelt sammanställa eller anonymisera (IoT-)data som direkt eller indirekt kan spåras tillbaka till en enskild person.

Installera inte sensorer utan att förklara hur människor kommer att gynnas, vilka data som samlas in och hur dessa data kommer att användas.

SaaS

Välj en SaaS-lösning som är molnbaserad och som erbjuder bästa praxis i det offentliga molnet, omedelbar storleksanpassning och elasticitet, bättre prestanda och stabilitet samt förbättrad drifttid. Du betalar bara för det du använder och får ofta automatiska uppdateringar så att du alltid kan dra nytta av de senaste funktionerna. Ta också reda på om det går att installera sensorer som en tjänst (HaaS). Du betalar en fast månadsavgift (ingen kapitalinvestering i förväg) och kan lättare hänga med i utvecklingen av sensortekniken.

Med gamla system kan du inte öka (eller minska) storleken snabbt och effektivt. Uppdateringar är sällsynta och kan medföra vissa problem. Detta leder till att många företag arbetar med äldre mjukvaruversioner som inte ger dem de senaste och bästa funktionerna.

Carlo Van Der Steen

Av Carlo Van Der Steen

SVP Direct Sales på Spacewell

Carlo Van Der Steen hjälper kunder och partners med beprövade tekniklösningar och ett tydligt fokus på värdeskapande. Hans tjugoåriga erfarenhet omfattar alla aspekter av fastighetsservice och fastighetsprojekt för hyresgäster, hyresvärdar och leverantörer. Carlo inledde sin karriär på Siemens, där han först omorganiserade fastighetsdivisionen och sedan fick i uppdrag att välja ut och driftsätta ett IWMS-system i global skala inom organisationen.

På Spacewell hade han först ledningsansvaret för europeiska nyckelkunder. Sedan flyttade han till Sverige med sin familj för att bygga upp den skandinaviska organisationen. Han ledde framgångsrikt den växande skandinaviska arbetsgruppen och vidareutvecklade Spacewells kanalpartnernätverk, tills han nyligen tillträdde på befattningen Senior Vice President Direct Sales.

Relaterat innehåll

Home » Hur väljer man IoT-baserad mjukvara för arbetsplatsen? (Serien ”Från sensor till insikt”, del 10)