fbpx

Proptech-trender & des värde för intressenter: Omvärdering av värdeerbjudandet i ljuset av pandemin

Beräknad lästid:
6
minuter

Proptech handlar om teknik – bland annat hårdvara, mjukvara, material och till och med tillverkningsprocesser – som används för att skapa värde inom fastighetsvärlden. Proptech är en snabbväxande marknad som mötte en finansieringsökning på 82 % enbart mellan 2017 och 2018, [1] vilket pekar på den enorma potentialen i den här sektorn. Nya PropTech-trender och lösningar som IoT-sensortekniker, plattformar för analys av SaaS-data och mobila appar som kopplar samman hyresgäster med byggnadens tjänster genererar alla värde för olika intressenter. Till och med när den pågående covid-19-pandemin skapar nya utmaningar för alla dessa grupper så är proptech en välkommen lösning med ny potential för att generera värde.

Proptech-trender: historiska värdeerbjudande

För ägare & förvaltare

Vad det gäller byggnadens ägare och förvaltare så hjälper proptech till att maximera värdet på fastighetsportfolion på flera olika sätt:

  • Först av allt så kan smarta byggnadslösningar generera insikter i utrymmesanvändning som kan fungera som vägledning i design och allokering av utrymmen. Genom att till exempel använda sensordata i realtid är det möjligt att utvärdera vilken slags utrymmen (t.ex. samarbete, koncentration eller arbetsrum) som har hög efterfrågan och att anpassa planeringen därefter. Om exempelvis stora mötesrum används konsekvent av grupper med en eller två personer, så kan det göra utrymmet mer tillgängligt om det delas upp, vilket också gör att våningen används mer effektivt.
  • För det andra, utöver att designa om utrymmena, så kan data från användningen också fungera som vägledning för förvaltarnas leasingstrategier för olika byggnader eller portfolior. Genom att till exempel möjliggöra eller optimera flexibla arbetskoncept, så kan analyser av mönster i utrymmesanvändningen hjälpa fastighetsförvaltare att eliminera eller avstå från hela våningsplan eller byggnader, vars kapacitet endast skulle utnyttjas partiellt annars.
  • För det tredje så kan användningen av proptech-lösningar bidra till bättre beläggning, vilket ger fördelar för hyresvärdar som vill gå i bräschen i en konkurrenspräglad fastighetsmarknad. Smarta byggnadslösningar kan ge betydande förbättringar av kvaliteten på serviceleveranser, vilket leder till fler nöjda och lojala hyresgäster – samtidigt som de genererar en högre effektivitet i driften för byggnadsförvaltarna.

För användare av byggnaderna

De som använder byggnaden om dagarna – vare sig det är bolag eller anställda – får mycket av sitt värde från proptech på två sätt:

  • Det ena är att anställda får en ökad tillfredsställelse på sina arbetsplatser när proptech-lösningar knyts samman med serviceleveranser. Mobila appar som låter användarna lägga upp underhålls- eller lokalvårdsförfrågningar och få regelbundna statusuppdateringar kan exempelvis generera ett ökat förtroende för att förfrågningarna kommer leda till en effektiv respons. På samma vis kan komfortsensorer som övervakar luftkvaliteten och genererar automatiska ärenden också förbättra de anställdas välbefinnande och förtroende för sin arbetsmiljö.
  • Det andra är att många av dessa system också kan generera högre produktivitet. Som exempel så gör bokningssystem som automatiskt detekterar spökmöten eller som gör det lättare att hitta en sittplats i en flexibel arbetsmiljö att anställda lättare får tillgång till de utrymmen de söker och behöver vid rätt tidpunkt, vilket leder till att det går åt mindre tid åt att söka runt och att viktiga möten kan börja hållas i god tid.

För serviceleverantörer

Många av dessa ledande PropTech-trender och system som gynnar övriga användare av byggnaden skapar också värde för dess serviceleverantörer. När realtidsdata kan matas in i användarvänliga appar för arbetsassistans, så kan serviceleverantörer få avsevärda fördelar:

  • Först av allt gynnas serviceleverantörerna av strömlinjeformade arbetsprocesser. Genom att visualisera arbetsordrar för olika våningar, ta fram tydliga instruktioner för varje utrymme med bilder eller videoklipp och lägga in fler detaljer i underhållsförfrågningar så kan serviceleverantörerna rikta in sin personal på de områden där de behövs som mest, och samtidigt försäkra sig om en hög leveransstandard.
  • Utöver detta kan data som samlas in över tid hjälpa serviceleverantörerna att komma bort från ett reaktivt underhåll och istället utföra ett skickbaserat eller till och med prediktivt underhåll. Sensordata som kopplas till maskininlärningsalgoritmer kan bidra till att identifiera objekt som är på väg att gå sönder och rikta in underhållet på de tillgångarna när de inte används, vilket säkerställer en bättre upptid och användarupplevelse.

Överlag har värdeerbjudandet i proptech varit betydande för alla typer av användare och har bara ökat tack vare att marknaden fortsätter att tillverka bättre och billigare sensorer och kraftfulla mjukvarulösningar. Vi går in i en ny fas på marknaden där fördelarna med en senarelagd tillämpning står mot behovet av att börja hämta in data som kan utbilda maskininlärningsalgoritmerna och behovet av att utveckla IoT och datavetenskapliga kapaciteter på plats för att dra största möjliga nytta av dessa tekniker.

Proptech-trendens bidrag under krisen

Med tanke på de enorma förflyttningarna på hyresmarknaden och hur konsumtionen och leverantörskedjorna förändrats, så är emellertid många företag tveksamma till att göra nya investeringar i proptech – i synnerhet om de tvingas säga upp personal, minska lönerna eller korttidspermittera. Trots allt detta står den här sortens investeringar i ett starkare ljus än någonsin. Och historian visar om och om igen att företag som investerar i tuffa tider kommer ur dem med mer styrka.

Proptech-företag har svarat på krisen med en mängd innovativa lösningar som gör det möjligt att återvända till arbetsplatsen på ett säkert vis. Bokningssystemen anpassas så att de kan möjliggöra kontaktspårning och personsökning, sensorer i kombination med mjukvara för utrymmesanvändning kan hjälpa till vid praktiserandet av regler för fysisk distansering, och smarta appar kan hjälpa serviceleverantörer att rikta in lokalvården till starkt frekventerade utrymmen i realtid. Alla dessa innovationer kan hjälpa byggnadens alla intressenter; förvaltare kan se till att deras riktlinjer implementeras och de kan hantera ansvaret för återöppnandet bättre; de som nyttjar lokalerna får ökad sinnesro och produktivitet på kontoret under utmanande tider, och serviceleverantörer kan maximera sitt genomslag till och med samtidigt som de vidtar åtgärder för att skydda sina anställda med bättre kommunikation kring säkerhetsregler.

Spacewell är särskilt stolta över hur vi har kunnat anpassa våra produkter till att bistå med den här sortens krislösningar, samtidigt som vi erbjuder alla fördelar som följer med proptech under normala omständigheter. Våra klienter kan inte bara ge en effektiv respons på krisen, utan kan göra investeringarna i vetskap om att de kommer fortsätta skörda resultaten även på lång sikt.

Grafisk toppvy av kontor med layout för social distansering

1 Deloitte (2020). “Real Estate Predictions 2020”

Relaterat innehåll

Home » Resurser » Blogg » Proptech-trender & des värde för intressenter: Omvärdering av värdeerbjudandet i ljuset av pandemin