CMMS för korrigerande underhåll

CMMS för korrigerande underhåll

Korrigerande underhåll (som också kallas reaktivt underhåll) är den vanligaste strategin för underhåll eftersom det är den som är enklast att tillämpa. Den används fortfarande...