fbpx

Ny undersökning visar: Arbetsgivarnas hållbarhetsarbete allt viktigare för svenskarna

Sverige – En klar majoritet av svenskarna, 56 procent, uppger att det har blivit viktigare att deras arbetsgivare jobbar aktivt med miljö och hållbarhet under de senaste fem åren. Den största attitydförändringen har skett hos unga kvinnor. Det visar en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Spacewell, ett IT-företag specialiserat på smarta fastighetslösningar.

Människors attityder driver förändring, så det är glädjande att allt fler vill arbeta på företag som prioriterar sitt miljöarbete. Svenska arbetsgivare har allt att vinna på att gå i täten för hållbara och energieffektiva arbetsplatser – både för att minska sin klimatpåverkan och sina kostnader, men även för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, säger Thomas Marx, IoT-expert på Spacewell.

_

Störst förändring bland unga kvinnor

56 procent av svenskarna uppger att det har blivit viktigare att deras arbetsgivare jobbar aktivt med miljö och hållbarhet under de senaste fem åren. Den största attitydförändringen har skett hos kvinnor i åldern 18–29, där 64 procent uppger att hållbarhetsarbetet blivit viktigare. Det visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Spacewell, ett företag som via digitala lösningar skapat smarta och energieffektiva arbetsplatser åt bland andra Swedbank, Ørsted, Danske Bank, Deloitte och Postnord.

Grön omställning

Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning, och en dryg femtedel av utsläppen av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv. När EU nu skärper lagstiftningen kring företagens hållbarhetsarbete, exempelvis genom det nya rapporteringsdirektivet CSRD, ställs höga krav på att svenska företag genomlyser sina värdekedjor och visar hur de bidrar till en grön omställning.

– Smarta och energieffektiva arbetsplatser är inte en ja- eller nej-fråga längre – det är en fråga om nu eller nästa år. Fördelen är att minskad klimatpåverkan vanligtvis även innebär minskade kostnader. Att energieffektivisera sin arbetsplats, bara genom att använda AI-driven mjukvara, kan hjälpa företagen att kapa sina energikostnader med 20 procent, säger Thomas Marx.

Spacewell är ett internationellt företag som utvecklar ny teknik för att bidra till smartare byggnadsdrift, energieffektiva kontor och ett trivsammare arbetsklimat. Byggnadsdrift, byggnadernas användningsfas, står för upp till 80 procent av de totala livscykelkostnaderna, och Spacewell vill med hjälp av digitala lösningar bidra till en långsiktig påverkan för mer hållbara arbetsplatser.

Om undersökningen

Detta pressmeddelande är baserat på en undersökning genomförd av Kantar Sifo via onlineintervjuer under perioden 12–21 maj 2023. De svarande utgör ett representativt urval av befolkningen. Totalt är 1 001 intervjuer genomförda.

Tycker du att vikten av att din arbetsgivare jobbar aktivt med miljö och hållbarhet har förändrats under de senaste fem åren?

Alla Man Kvinna
Ja, det har blivit mycket viktigare 20 % 22 % 18 %
Ja, det har blivit något viktigare 36 % 33 % 38 %
Ja, det har blivit något mindre viktigt 4 % 5 % 3 %
Ja, det har blivit mycket mindre viktigt 1 % 1 % 1 %
Nej, det har inte förändrats 18 % 23 % 13 %
Tveksam, vet ej 21 % 16 % 27 %
Antal svar 1,001 500 501
Home » Företag » Nyheter » Ny undersökning visar: Arbetsgivarnas hållbarhetsarbete allt viktigare för svenskarna