fbpx

Welzijn op het werk: De impact van technologie en gebouwen op ons welzijn

Geschatte leestijd:
4
minuten

Door de corona-uitbraak zijn de schoonmaakprotocollen in gebouwen een belangrijk actueel thema. Toch zien we ook een andere evolutie, zoals een groeiende nadruk op het algemene welzijn van mensen. In een gebouw waarin het welzijn primeert, zijn de medewerkers niet alleen gelukkiger en veerkrachtiger. Het kantoor wordt ook een aangenamere plek, wat uiteindelijk het bedrijfsresultaat kan verbeteren. Een welzijnsbeleid in een gebouw is erg interessant omdat gezonde gebouwen alle gebruikers ten goede komen, vaak zonder enige bewuste inspanning. Dat staat in schril contrast met vroegere welzijnsinitiatieven van bedrijven die niet op alle medewerkers waren gericht of nauwelijks impact hadden op lange termijn1.

Wat maakt een gebouw ‘gezond’? De Harvard T.H. Chan School of Public Health heeft negen fundamentele aspecten van een gezond gebouw geïdentificeerd: ventilatie, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, warmtecomfort, stof en ongedierte, verlichting en uitzicht, geluidsniveau, vocht, veiligheid en beveiliging2. Andere elementen van een goed gebouwontwerp zijn onder meer de inrichting van het interieur om vermoeidheid tegen te gaan, en biofilie en sociaal welzijn in de hand te werken.3

Gebouwen en welzijn

Mensen brengen het grootste deel van hun leven binnen door. Het is dan ook logisch dat de inrichting van gebouwen deel uitmaakt van het gezondheids- en welzijnsbeleid. EPA, het federale agentschap in de VS dat belast is met de bescherming van de volksgezondheid en van het milieu, meldt dat Amerikanen ongeveer 90% van hun tijd binnen doorbrengen4. Blootstelling aan vervuilende stoffen in het binnenklimaat kan schadelijk zijn. De klachten variëren van hoofdpijn of astma tot zelfs kanker. Omdat we veel tijd binnen doorbrengen, is onze blootstelling aan vervuilende stoffen van buitenaf in een gebouw zelfs hoger dan wanneer we ons in de openlucht zouden bevinden5. Een gezonde binnenomgeving kunnen we in de hand werken door ventilatie en het continu monitoren van de kwaliteit van het binnenklimaat (IEQ). Dit kan deze gezondheidsrisico’s beperken en op lange termijn de gezondheid van de gebruikers ten goede komen.

Dit geldt ook voor de huidige coronacrisis. Onderzoek suggereert dat virussen, waaronder SARS-CoV-2, gevoelig zijn voor temperatuur en vochtigheid6. Extreme vochtigheid en lage temperaturen kunnen het virale verval vertragen (en daardoor het risico van overdracht vergroten). Het binnenklimaat beheersen kan dus een belangrijke rol spelen voor de volksgezondheid.

Bovendien weten we ook dat gebouwen met een goede ventilatie en luchtkwaliteit het bedrijfsresultaat gevoelig kunnen verbeteren. In een binnenomgeving met een goede luchtkwaliteit voeren medewerkers cognitieve taken beter uit, ligt het ziekteverzuim lager en wordt het risico op overdracht van ziektes beperkt. De hogere productiviteit – vooral in de kennissector – weegt ruimschoots op tegen de hogere kosten van de nutsvoorzieningen, zelfs zonder investeringen in energie-efficiëntie7. Gezonde gebouwen zijn niet alleen goed voor de gebruikers, maar ook voor het bedrijfsleven.

Technologie in het welzijnslandschap

Investeren in het HVAC-systeem van een gebouw is een voor de hand liggende stap om het gezonder te maken, maar er bestaan ook andere belangrijke technologieën. IoT-sensoren op de werkplek kunnen veel aspecten van de omgevingskwaliteit monitoren. Denk aan vluchtige organische stoffen (VOC’s) of CO2, de temperatuur, de vochtigheid en radon op plaatselijk niveau. De werkplek continu monitoren met apparaten die losstaan van gebouwsystemen, biedt voordelen. Niet alleen om ervoor te zorgen dat de uitrusting naar behoren werkt, maar ook om informatie over de ‘gezondheid’ van het gebouw aan de gebruikers te communiceren. Gebouwen zijn dan niet alleen gezond wanneer ze in gebruik worden genomen, maar blijven dat ook na verloop van tijd.

Gericht monitoren kan ook nuttig zijn om problemen op basisniveau op te sporen en te verhelpen. Als een vergaderzaal bijvoorbeeld met nieuw meubilair wordt ingericht en sensoren een piek in vluchtige organische stoffen waarnemen, kunnen facilitymanagers nagaan of het meubilair aan de oorzaak ligt.

Sensoren kunnen ook een belangrijke asset zijn om een certificering op het gebied van gezondheid en welzijn te behalen. Belangrijke wereldwijde normen voor gezonde gebouwen zijn onder meer Fitwel en WELL Building Standard. Ook RESET wint terrein als een norm die op sensoren is gebaseerd. Al deze benaderingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en best practices, zij het met iets andere accenten. De kosten om een gebouw (opnieuw) te certificeren lopen sterk uiteen8. Toch kan deze investering interessant zijn voor eigenaars die willen meegenieten van het rendement van een gezond gebouw. Met sensoren kan men aantonen dat de normen steeds worden nageleefd. Bovendien zijn ze nuttig om het gebouw voortdurend te optimaliseren op het vlak van gezondheid.

In combinatie met andere werkplektechnologieën, zoals bezettingssensoren en reserveringssystemen, kan het monitoren van de binnenluchtkwaliteit bijdragen aan een productievere, gebruikersvriendelijkere werkplek waarin het welzijn van de medewerkers duidelijk primeert. Door COVID-19 zijn de gezondheidsrisico’s op kantoor een prangend thema. Dat maakt tools die duidelijke inzichten over de werkomgeving verschaffen waardevoller dan ooit.

Het gesprek over welzijn aangaan

Wilt u meer weten over welzijn op de werkplek? Neem dan zeker contact met ons op. We horen graag wat u erover denkt! Wilt u ideeën voor onderwerpen delen of contact opnemen met onze experts op het gebied van welzijn? Klik dan op onderstaande link om het gesprek aan te gaan.

  1. Miller, Williams, and O’Neill (2018). The Healthy Workplace Nudge: How Healthy People, Culture, and Buildings Lead to High Performance.
  2. Harvard T.H. Chan School for Public Health (2017). “The 9 Foundations of a Healthy Building”
  3. ULI (2018). “The Business Case for Healthy Buildings: Insights from Early Adopters”
  4. U.S. EPA (2001). “Healthy Buildings, Healthy People: A Vision for the 21st Century,” EPA 402-K-01-003.
  5. Allen and Macomber (2020). Healthy Buildings: How Indoor Spaces Drive Performance and Productivity. p. 42
  6. Morris et al. (2020). “The effect of temperature and humidity on the stability of SARS-CoV-2 and other enveloped viruses.” bioRxiv pre-print. doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.16.341883
  7. Ibid. pp. 57-70.
  8. Zie ULI (2018) voor een kostenraming en voorbeelden van certificering volgens de normen Fitwel en WELL.
Gegevensgestuurde ESG-strategie. E-Gids cover.

e-gids

Gegevensgestuurde ESG-strategie:

Hoe facilitymanagement de weg kan wijzen

Gerelateerde inhoud

Home » Welzijn op het werk: De impact van technologie en gebouwen op ons welzijn