fbpx

Retrofitten voor een Verbeterde Werkervaring en Duurzaamheid

Geschatte leestijd:
11
minuten

Een retrofitprogramma biedt vastgoedeigenaren en ontwikkelaars de kans om verder te gaan dan duurzaamheid en energie-efficiëntie. Het aannemen van een holistische retrofitvisie die maatregelen omvat om het welzijn van werknemers en de gebruikerservaring te verbeteren, kan unieke waarde- en differentiatiekansen creëren.

In dit artikel gaan we dieper in op:

 • Retrofitten voor een Verbeterde Werkervaring en extra retrofits om te overwegen
 • Gebruik van Technologie in Duurzame Retrofit
 • 10 Sleutelfactoren voor Succesvolle Retrofit

Retrofit voor een verbeterde werkplekervaring

Een retrofitprogramma biedt vastgoedeigenaren en -ontwikkelaars de kans om verder te gaan dan alleen het domein van duurzame energie-efficiëntie. De ontwikkeling van een geïntegreerde retrofitvisie die maatregelen omvat om het welzijn van werknemers te verbeteren en een verbeterde gebruikerservaring in retrofits te bieden kan unieke waarde en differentiatiemogelijkheden creëren.

Een uitgebreide gids voor duurzame retrofits in commercieel vastgoed

Retrofitprojecten bieden een uitstekende gelegenheid om functies toe te voegen die het welzijn, de tevredenheid en de algehele werkplekervaring van werknemers direct verbeteren. Naarmate de verwachtingen van werknemers en de dynamiek op de werkplek zich verder ontwikkelen, groeit de vraag naar bedrijfsruimte die gericht is op comfort, beter cognitief functioneren, teamwork en personalisatie . Door dergelijke elementen door middel van duurzaam ontwerp en technologische integratie in retrofits te verwerken, kunnen vastgoedeigenaren gezonde, aantrekkelijke omgevingen creëren die hun panden helpen positioneren in de voorhoede van markttrends en huurderswensen.

Bij deze aanvullende afwegingen bij retrofitprojecten kan het bovendien gaan om het volgende:

Technologische integratie voor gebruikerservaring

Door bij een retrofit slimme systemen te integreren worden technologieën geïntroduceerd die voor extra persoonlijk comfort/milieubeheersing en aanpassing van de werkruimte zorgen. Door beweging geactiveerde, afstembare verlichting geeft werknemers controle over hun directe omgeving, zodat deze aansluit bij hun biologische behoeften en voorkeuren. Appgebaseerde regeling van de temperatuur kan thermisch maatwerkcomfort creëren. Interactieve panelen stellen collega’s in staat effectiever samen te werken terwijl ze digitaal content met elkaar delen. Dergelijke integraties staan in voor betere gebruikerservaring en effectiviteit. Daarnaast kan data-analyse van IoT-systemen ook gedetailleerde inzichten in het ruimtegebruik opleveren om toekomstige retrofits en werkplekstrategieën beter te onderbouwen. De integratie van technologie tijdens opwaarderingen komt niet alleen rechtstreeks ten goede aan eindgebruikers, maar stelt eigenaren ook in staat proactief te voldoen aan veranderende gebruikerswensen.

Betere gezondheid en productiviteit

Omgevingsfactoren die verband houden met verlichting en ventilatie hebben aantoonbaar een grote invloed op de geestelijke gezondheid en de productiviteit van gebruikers. U kunt retrofits aangrijpen om meer natuurlijk licht te integreren, geavanceerde ventilatie toe te passen, minder giftige materialen te gebruiken en andere maatregelen te treffen om positieve psychofysiologische effecten teweeg te brengen.

Naast de risico’s die voortvloeien uit de slechte binnenluchtkwaliteit, zoals we ook tijdens de COVID-pandemie konden constateren, hebben soortgelijke onderzoeken een directe correlatie aangetoond tussen de binnenluchtkwaliteit en het cognitief functioneren. Uit een onderzoek van Harvard blijkt bijvoorbeeld dat mensen die in goed geventileerde ‘groene’ kantooromgevingen werken met lagere niveaus van verontreinigende stoffen en CO2, significant hogere cognitieve functiescores hadden, met scores op een reeks tests die 61% hoger waren dan voor werknemers in conventionele kantooromgevingen. Wat verlichting betreft, blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Cornell University dat natuurlijk licht de algehele werknemerservaring kan verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat werknemers die in de buurt van ramen zaten 51% minder kans hadden op vermoeide ogen door hun computers en 63% minder kans op hoofdpijn.

Bovendien konden medewerkers zich langer concentreren dankzij een afname van 56% van de slaperigheid. In omstandigheden waarin niet altijd een overvloed aan natuurlijk licht beschikbaar is, kan circadiane verlichting een praktisch alternatief bieden. Circadiane verlichting bootst het natuurlijk verloop van daglicht na wat betreft kleur, invalshoek en positie. Uit een onderzoek van Jeanne Duffy en Charles Czeisler blijkt dat aanpassingen aan de verlichting om deze af te stemmen op circadiane ritmes de stemming op de werkplek verbeteren, slaperigheid verminderen en nog belangrijker, het concentratievermogen van werknemers met bijna 37% verbeteren.

Omdat ziekte 15% van de verzuimkosten per jaar voor zijn rekening neemt, en met name luchtwegaandoeningen de meeste verloren werktijd veroorzaken, heeft het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit door middel van modernisering ingrijpende economische gevolgen. Geavanceerde ventilatie, speciale buitenluchtsystemen, HEPA-filtering, vochtigheidsregeling, handhaving van de bedrijfstemperatuur en het gebruik van materialen/meubilair met een lager gehalte aan vluchtige organische stoffen zijn allemaal veranderingen die stuk voor stuk door middel van een opwaardering geïmplementeerd kunnen worden.

Nu geestelijke gezondheidsproblemen de wereldeconomie 2,5 biljoen dollar per jaar kosten, is het zaak deze gelegenheid te baat te nemen voor renovaties om omgevingen te creëren die de psychologische en fysiologische gezondheid van de gebruikers van gebouwen verbeteren.

Organisaties zoals het International Well Building Institute geven advies over manieren waarop kantoorruimtes geoptimaliseerd kunnen worden voor de gezondheid van de gebruikers door middel van materiaalkeuze, ergonomie, lucht-/waterkwaliteit en meer. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat verbeterde keuzes bij de renovatie ruimtes creëren die talent koesteren.

Ontwerp en stijl

Door duurzaamheidsprincipes op het ontwerp toe te passen kunnen retrofitprojecten in combinatie met functionele opwaarderingen de stijl van de bedrijfsruimte op integrale wijze te verbeteren. Kantoren die achteraf met lichtbronnen, dakramen en lichtplanken voor ramen zijn uitgerust, staan bijvoorbeeld in voor een betere visuele en ecologische natuurlijke verlichting. Speciaal ontworpen samenwerkingsruimten doen opener aan. Ergonomische meubilering en gevarieerde werk-/lounge-zithoeken zorgen voor een ruimtelijke dynamiek.

Deze ontwerpverbeteringen kunnen de perceptie van huurders beïnvloeden en panden differentiëren op basis van puur praktische doelstellingen. Maar stijl moet ook nog steeds duurzame idealen hooghouden. De toepassing van hergebruikte materialen, hernieuwbare texturen en lokale kunst kan werkruimtes een milieubewuste aantrekkingskracht geven. Door schoonheid en verantwoording in evenwicht te brengen, kunnen verfijningen van het retrofitontwerp werkplekken transformeren en klanten en talent aan te trekken.

Gemeenschappelijke en sociale ruimtes

Nu de aard van het werk evolueert en meer gericht is op flexibiliteit en samenwerking, is het toewijzen van ruimtes aan gemeenschappelijk gebruik en sociale activiteit steeds vaker een overweging bij de indeling van werkplekken. Open kantoorconcepten zijn bedoeld om teamwerk te bevorderen, maar missen privacy, terwijl alternatieve ontwerpen voor gemeenschappelijke ruimtes een gevoel van gemeenschapszin bevorderen zonder dat dit ten koste van de concentratie gaat. Retrofits bieden mogelijkheden om nieuwe ruimtes te creëren, zoals lounges, recreatiezones, daktuinen of informele ontmoetingsruimtes om mensen samen te brengen en unieke voorzieningen voor huurders te introduceren. Uit gegevens blijkt dat dit soort elementen de gebruikersbeleving, de werktevredenheid en de productiviteit van werknemers kunnen vergroten. Het creëren van sociale plekken door middel van een duurzame renovatie is dus geschikt voor gedeelde momenten die uiteindelijk een verbeterde betrokkenheid, interactie en voorzieningen ondersteunen die samen het aantrekken en vasthouden van personeel en het bedrijfsresultaat ten goede komen.

8 Manieren om Technologie te Benutten in Duurzame Retrofit

Opkomende technologieën, bijvoorbeeld het Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI) en cloud-computing, kunnen een belangrijke rol spelen, niet alleen bij het stroomlijnen van het renovatieproces, maar ook bij het verbeteren van de functionaliteit en duurzaamheid van gebouwen na retrofit. Door deze technologieën optimaal te benutten, kunnen vastgoedeigenaren het tempo van renovaties versnellen, het economische rendement maximaliseren en ervoor zorgen dat hun gebouwen niet alleen voldoen aan de huidige normen, maar ook toekomstbestendig zijn in een steeds veranderend technologielandschap.

Laten we 8 manieren verkennen waarop je je gebouwen na retrofit kunt verbeteren:

 • Verbeterde efficiëntie: IoT- en AI-technologieën transformeren retrofitprocessen dankzij de realtime monitoring- en aanpassingsopties die ze te bieden hebben. Hiermee kunnen kritische systemen zoals HVAC en verlichting geoptimaliseerd worden, waardoor de operationele efficiëntie aanzienlijk verbeterd wordt.
 • Capaciteiten van intelligent gebouw: IoT-sensoren en -regelsystemen bieden uitvoerige monitoring, beheren het energieverbruik en verbeteren de operationele efficiëntie. Het Amerikaanse ministerie van Energie wijst erop dat het optimaliseren van de HVAC-functie met behulp van op bezetting gebaseerde regelsystemen het energieverbruik van een gebouw met 20-40% kan terugdringen, met verlichtingssystemen die vergelijkbare besparingen opleveren.
 • Voorspellend onderhoud: AI-algoritmen voor storingsdetectie en diagnostiek kunnen worden ingezet om de bedrijfskosten te verlagen, het onderhoud te optimaliseren en optimale systeemprestaties na de retrofit te waarborgen. Een HVAC-systeem dat niet goed wordt onderhouden en nodig gerepareerd moet worden, zal bijvoorbeeld veel meer energie verbruiken dan een efficiënter systeem. Volgens de National Academy of Science, Engineering and Medicine kan “voorspellend testen de onderhoudskosten van faciliteiten verlagen en de beschikbaarheid verbeteren door just-in-time onderhoud van systemen en gerelateerde apparatuur van de faciliteiten mogelijk te maken”. Een proactieve aanpak kan ertoe bijdragen dat het HVAC-systeem optimaal blijft functioneren doordat kapotte of versleten onderdelen tijdig vervangen worden. Dit kan tevens de algehele levensduur van het systeem verlengen, waardoor het rendement op investering tijdens de levensduur toeneemt.
 • Gegevensintegratie via de cloud: Cloud-computing biedt schaalbare en flexibele hulpmiddelen voor het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens uit verschillende gebouwsystemen, waardoor bruikbare inzichten worden verkregen. Toegang tot nauwkeurige, realtime gegevens is van onschatbare waarde voor stakeholders bij het nemen van weloverwogen beslissingen tijdens de planning van het retrofitproject.
 • Scenariomodellering: Voorspellende analysetools modelleren verschillende retrofitscenario’s, valideren rendementen en identificeren optimale oplossingen.
 • Strategische planning: Toegang tot historische gegevens en marktinzichten helpt bij het nemen van weloverwogen strategische beslissingen.
 • Kosten-batenanalyse: Dankzij de evaluatie van het financiële en duurzaamheidsrendement van verschillende retrofitopties kunnen investeringen effectief geprioriteerd worden.
 • Prestaties bijhouden: Voortdurende IoT-gestuurde rendementsmeting na de retrofit bevestigt de effectiviteit ervan en maakt continue verbeteringen mogelijk, zodat gebouwen aan de efficiëntienormen blijven voldoen en aldoor aangepast kunnen worden aan de nieuwe ontwikkelingen op de markt. Het gebruik van nauwkeurige gegevens en statistieken is ook van cruciaal belang om te beoordelen of het gebouwrendement na de retrofit aan de verwachtingen voldoet. Dit kan door middel van:
  • Slimme sensoren: De installatie van slimme sensoren speelt een cruciale rol bij het nauwkeurig meten van de verschillende parameters, waaronder energieverbruik en binnenluchtkwaliteit.
  • Realtime-inzichten: Deze sensoren leveren realtime-gegevens voor onmiddellijke aanpassingen, waardoor de effectiviteit van de retrofit wordt gegarandeerd.
  • Benchmarking en rapportage: Continue gegevensmonitoring helpt bij het vergelijken van prestaties met industriestandaarden en rapportage van meetgegevens bij het doorvoeren van verbeteringen.

Door gebruik te maken van nieuwe technologische ontwikkelingen, kan de vastgoedsector aanzienlijk bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Technologische oplossingen staan niet alleen in voor snellere terugverdientijden om eigenaren te stimuleren, maar stuwen de industrie ook op naar een duurzame, koolstofvrije toekomst. Proactief gebruik van IoT-, AI- en cloudtechnologie is daarom niet alleen een optie, maar ook een noodzaak voor de ontwikkeling van de sector en de naleving van de mondiale milieudoelstellingen.

8 Sleutelfactoren voor Succesvolle Retrofit

De volgende belangrijke overwegingen kunnen stakeholders door het complexe retrofitproces leiden, waarbij elk aspect –van de betrokkenheid van stakeholders tot energie-efficiëntie– nauwgezet gepland en uitgevoerd wordt. Door zich aan deze richtlijnen te houden kunnen vastgoedeigenaren en -ontwikkelaars risico’s minimaliseren, buy-in garanderen, rendementen en concurrentievoordeel beoordelen en realiseren en een benchmark voor toekomstige ontwikkelingen stellen.

Hieronder vindt u een lijst met belangrijke overwegingen voor de effectieve uitvoering van duurzame retrofitprojecten:

 • Betrokkenheid en samenwerking van stakeholders: Het aangaan van een vroege samenwerking met een breed spectrum van stakeholders is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van een robuuste businesscase voor duurzame retrofitprojecten. Deze groep omvat interne stakeholders zoals vastgoedbeheerteams, facilitair managers en bedrijfsleiders, maar ook externe partijen zoals huurders, investeerders, vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, milieuadviseurs en regelgevende instanties. Het gebruik van datagestuurde inzichten is de sleutel tot het faciliteren van geïnformeerde besluitvorming en het veiligstellen van de buy-in van al deze stakeholders. Hun uiteenlopende perspectieven en expertise kunnen waardevolle input leveren en ervoor zorgen dat het retrofitproject bij de uiteenlopende belangen aansluit en aan de duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.
 • Uitgebreide impactanalyse: Er moet een mix van marktinzichten en IoT-gegevens worden gebruikt om de invloed van de renovatie op factoren als huurwaarde en bedrijfskosten te evalueren, waarbij duidelijke maatstaven voor risico- en rendementsbeoordeling vastgelegd moeten worden.
 • Bestek en kostenraming: Er moeten gedetailleerde kostenramingen worden opgesteld. Maak hiervoor gebruik van IoT-gegevens over gebouwrendement voor nauwkeurige prognoses, alsook voor een beoordeling van markttrends om de huurprijzen en bezettingsgraden na het retrofitproject te bepalen.
 • Retrofitmogelijkheden herkennen: Hoe geschikt retrofitprojecten zijn moet op basis van de activiteiten van huurders en de marktvraag beoordeeld worden. Marktonderzoek is leidend bij beslissingen over kapitaalinvesteringen.
 • Fysieke renovaties en modernisering: Renovaties moeten beantwoorden aan concurrentieanalyses en huurdersvoorkeuren. De nadruk moet hierbij liggen op het moderniseren van ruimtes en het verbeteren van voorzieningen om de aantrekkingskracht van het pand te vergroten.
 • Placemaking en gebruikerservaring: Het creëren van ruimtes die de gebruikerservaring en placemaking verbeteren is van cruciaal belang, waarbij sensorgegevens inzichten verschaffen voor het optimaliseren van het ruimtegebruik en het vergroten van de tevredenheid van huurders.
 • Energie- en klimaateffectbeoordeling: De beoordeling van de milieu-impact van het gebouw is cruciaal, met retrofitoplossingen die zijn gericht op het maximaliseren van de energie-efficiëntie en het terugdringen van de uitstoot.
 • Retrofit plannen en uitvoeren: De retrofit moet van tevoren grondig worden gepland, met de nadruk op het terugdringen van de energievraag en het coherent doorvoeren van maatregelen om optimale prestaties te garanderen.

Download onze volledige gids om 3 extra belangrijke overwegingen te ontdekken die voordelig zullen zijn voor je gebouwen.

De Duidelijke Oproep tot Actie voor Belanghebbenden in Commercieel Vastgoed

De noodzaak om duurzame gebouwen met veel voorzieningen te ontwikkelen wordt steeds groter, niet alleen als gevolg van de huurderswensen, maar ook door de toenemende invloed van de klimaatverandering op de waardering van onroerend goed, de huurinkomsten en de bezettingsgraden. De bedrijfsvastgoedsector bevindt zich op een kritiek moment waarop duurzaamheidsadaptatie niet langer optioneel is, maar een strategische noodzaak voor waardebehoud op de lange termijn en het behoud van concurrentievermogen.

Retrofitten is meer dan alleen een compliance-maatregel. Het is een investering in de toekomstige levensvatbaarheid van commercieel vastgoed. Het verhoogt de verkoopbaarheid van een vastgoedobject vandaag de dag en zorgt ervoor dat het in de markt van morgen ook nog van betekenis is. In een tijdperk dat in het teken staat van de strikte handhaving van de duurzaamheidsvoorschriften, wordt door middel van renovatie het bedrijfsvastgoed opgewaardeerd om te midden van ingrijpende marktontwikkelingen en veranderende regelgeving te blijven gedijen.

Stakeholders in commercieel vastgoed, inclusief eigenaren en investeerders, moeten strategisch beslissen tussen nieuwbouw, het renoveren van bestaande gebouwen of het opnieuw vormgeven van hun vastgoedportefeuilles. Duurzame renovaties, gevoed door innovatie en strategische vooruitziendheid, vormen een overtuigende optie om nieuwe huurders aan te trekken, het huurrendement te verbeteren en het ruimtegebruik te optimaliseren op basis van datagestuurde kennis.

Een proactieve, creatieve en strategische retrofitaanpak is essentieel voor waardeherstel en het genereren van rendement in een veeleisende markt. Waardebepaling van de afzonderlijke activa binnen de context van bredere vastgoedportefeuilles, zijn hierbij onontbeerlijk. Voor eigenaren van oudere activa van lagere kwaliteit is nietsdoen een weg naar incourantie. Verhuurders die investeren in duurzaamheid, voorzieningen en betrokkenheid bij het personeel kunnen meeliften op de weg naar kwaliteit en de vruchten plukken van een meer toekomstbestendige en aantrekkelijke vastgoedportefeuille.

Als we er niet in slagen om in deze transformatie nieuwe technologie te benutten, zou dat een gemiste kans zijn. Bedrijfsvastgoedondernemingen die bereid zijn te innoveren en technologische oplossingen te verkennen, kunnen langetermijnpotentieel ontsluiten door investeringsbeslissingen effectief af te wegen tegen de huidige uitdagingen op de vastgoedmarkt. Door in deze turbulente tijden oog te houden voor de duurzaamheid en technologische integratie, kunnen stakeholders in de markt voor bedrijfsvastgoed robuuster, toekomstbestendiger en concurrerender gepositioneerd tevoorschijn komen.

De oproep tot actie is duidelijk en nietsdoen vormt een enorm risico gezien het snel veranderende bedrijfsvastgoedlandschap. Stakeholders moeten de confrontatie met de duurzaamheidstransitie aangaan, niet als een compliance-exercitie, maar als een strategische zakelijke beslissing. De weg voorwaarts bestaat in het omarmen van verandering en innovatieve oplossingen en het besef dat duurzaamheid en technologie niet alleen trends zijn, maar fundamentele drijfveren voor toekomstig succes in de bedrijfsvastgoedsector.

Een uitgebreide gids voor duurzame retrofits in commercieel vastgoed

Gerelateerde inhoud

Home » Retrofitten voor een Verbeterde Werkervaring en Duurzaamheid