fbpx

Gartner® Hype Cycle voor hybride werk, 2023

Gartner logo

Krijg gratis toegang* tot dit exclusieve Gartner-rapport, dankzij Spacewell. Ontdek een 10-jaars vooruitblik voor werkplekmanagers over de belangrijkste technologische innovaties en strategieën die de toekomst van hybride werk zullen bepalen.

*Beperkte aanbieding (Hype Cycle-onderzoek is standaard voorbehouden aan betalende klanten van Gartner)

Gartner® Hype Cycle™ for Hybrid Work 2023

Lees het gratis rapport (Engels)

De eerste ‘Hype Cycle’ van Gartner voor hybride werk

“De globale opvattingen over best practices voor hybride werk en over de technologie die dit ondersteunt, blijven verder evolueren in 2023. In de afgelopen 12 maanden zijn er steeds meer werknemers die hybride werken, terwijl het aantal medewerkers dat alleen van thuis uit of op kantoor werkt, is afgenomen. Voortdurende polarisatie in opvattingen over de beste locatie voor werk en onzekere rendementen op investeringen in bedrijfsruimte hebben ervoor gezorgd dat hybride werken in de ‘trog van desillusie’ terecht is gekomen,” aldus de eerste Gartner® Hype Cycle™ voor hybride werk 2023.

Wat kan hybride werk uit de ‘trog van desillusie’ halen?

Zoals beschreven in deze Gartner-blog: “In 2020 werden er veel hybride werkpraktijken overhaast geïmplementeerd, maar technologie- en managementstrategieën van locatiegericht werken passen niet goed in een hybride wereld. Flarden en versnipperde benaderingen beperken de effectiviteit van de leiderschapsstrategieën en technologiecategorieën die zullen helpen om hybride werken succesvol te organiseren. Op empathie gebaseerd management, apps voor werkplekbeleving en het slimme hybride kantoor zijn cruciale innovaties om hybride werken sneller uit het slop te halen.”

Gartner Hype Cycles: hoe werken ze?

Gartner Hype Cycle geeft een grafische weergave van de maturiteit en adoptie van technologieën en toepassingen, en laat zien hoe deze potentieel relevant zijn voor het oplossen van concrete bedrijfsproblemen en voor het benutten van nieuwe kansen.

Elke ‘Hype Cycle’ gaat dieper in op de vijf belangrijkste fasen van de levenscyclus van een technologie.

  • Innovation Trigger: Een potentiële technologische doorbraak brengt alles op gang. Vroege proof-of-conceptverhalen en mediabelangstelling zorgen voor aanzienlijke publiciteit. Vaak bestaan er nog geen gebruiksklare producten en de commerciële levensvatbaarheid is nog niet bewezen.
  • Peak of Inflated Expectations (Piek van opgeblazen verwachtingen): Vroege publiciteit levert een aantal succesverhalen op die vaak gepaard gaan met tientallen mislukkingen. Sommige bedrijven ondernemen actie, anderen niet.
  • Trough of Disillusionment (Trog van desillusie): De interesse neemt af naarmate experimenten en implementaties mislukken. Technologieproducenten verdwijnen of gaan failliet. Investeringen gaan alleen door als de overgebleven leveranciers hun producten blijven verbeteren zodat de early adopters tevreden zijn.
  • Slope of Enlightenment (Helling van verlichting): Steeds meer voorbeelden van het nut van de technologie voor de onderneming beginnen zich af te tekenen en worden beter begrepen. Technologieleveranciers brengen producten van de tweede en derde generatie op de markt. Meer bedrijven financieren pilots, conservatieve bedrijven blijven voorzichtig.
  • Plateau of Productivity (Productiviteitsplateau): Mainstream toepassing komt op gang. Criteria voor het beoordelen van de levensvatbaarheid van leveranciers zijn duidelijker gedefinieerd. De brede markttoepassing en relevantie van de technologie werpen duidelijk vruchten af.

(Bron: Gartner Hype Cycle for Hybrid Work)

Gartner Hype Cycle Hybride werk

Gartner Hype Cycle for Hybrid Work 2023 | analisten: Tori Paulman, Caitlin Duffy, Graham Waller en Emily Rose McRae | Gepubliceerd op 12 juli 2023.

GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal; Hype Cycle is een gedeponeerd handelsmerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen en wordt hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.

Gartner onderschrijft geen van de leveranciers, producten of diensten die in deze onderzoekspublicaties worden beschreven en doet geen aanbevelingen aan gebruikers van technologie om alleen de leveranciers met de hoogste beoordelingen te selecteren. De onderzoekspublicaties van Gartner geven de meningen weer van Gartners onderzoeksorganisatie en mogen niet worden beschouwd als feitelijke verklaringen. Gartner geeft geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot dit onderzoek, met inbegrip van garanties over verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.

Gerelateerde inhoud

Home » Resources » Onderzoek en inzichten » Gartner® Hype Cycle voor hybride werk, 2023