fbpx

Vårdinstitutionen SVRZ: en framåtsträvande inställning till underhåll, hållbarhet och energiomställning

Hälso- och sjukvårdssektorn står inför flera utmaningar när det gäller boenden. Efterfrågan på nya fastigheter för stödboenden och omvårdnadscenter ökar. Dessutom betonar regeringen starkt vikten av lösningar för hållbarhet och minskad energiförbrukning. Hur lyckas vårdinstitutioner hantera detta? Läs berättelsen om vårdorganisationen SVRZ.

Sektor

Äldrevård

Omfattning

Zeeland: 57 platser fördelade på 23 center

Scenarion

  • Långsiktigt underhåll
  • Hållbarhetsmål
  • Energiomställning

Plats

Middelburg, Nederländerna

SVRZ tillhandahåller vårdtjänster för äldre personer i Zeeland i Nederländerna som behöver kort- eller långvarig vård och stöd på grund av fysisk sjukdom eller minnesproblem. Med cirka 3 600 anställda och 1 500 frivilliga har SVRZ som mål att ”säkerställa en ljus framtid” för dem under de kommande åren. Detta är en stor utmaning på grund av Zeelands ö-geografi och en åldrande befolkning.

Med fler än 57 vårdinrättningar fördelade på 23 center i Zeeland står SVRZ inför en stor utmaning när det gäller att hålla sina tillgångar i gott skick. Boende- och underhållsavdelningen hos SVRZ Service Center har ansvaret för denna uppgift. Sedan 2012 har O-Prognose-mjukvaran varit till stor nytta för SVRZ i dess fleråriga underhållsplanering.

En lyckad metod för underhåll och hållbar utveckling av omvårdnadscenter

Gertjan van Driessche, underhållssamordnare på boende- och underhållsavdelningen, hanterar data för den fleråriga underhållsplanen i O-Prognose. “I SVRZ har vi ett relativt nytt fastighetsbestånd med byggdatum mestadels från 2005 och framåt”, förklarar han. “För några år sedan började vi inom SVRZ att arbeta på ett nytt sätt för att hantera underhållet av våra fastigheter och för att öka deras hållbarhet.”

“Utöver den årliga planeringen i O-Prognose besöker vi också varje plats årligen för att bedöma skicket på ort och ställe. Detta är baserat på den fleråriga underhållsplan som framställs i O-Prognose av mig och den underhålls- och teknikpersonal som deltar, alltså inte enligt NEN 2767, den nederländska standarden för bedömning av skick på byggnader. Dessutom tar vi hänsyn till behoven på varje enskild plats. Slutligen görs en dubbelkontroll mot hållbarhetsplaneringen för den aktuella platsen”, förklarar Gertjan van Driessche.

SVRZ:s planeringsmetod:

Årlig plan i  O-Prognose
Bedömning på platsen
Integrering av behoven för platsen
Granskning av planeringen för energiomställningen
Årlig plan i  O-Prognose
Bedömning på platsen
Integrering av behoven för platsen
Granskning av planeringen för energiomställningen

Detta arbetssätt resulterar i en anpassad underhållsplan för varje plats, en metod som SVRZ har använt framgångsrikt under många år för att utföra underhåll på sina fastigheter.

SVRZ-byggnaden

Omvandling av platsen ”Koriander” till ett hållbarare, helt elektriskt koncept

Vad har SVRZ för ambitioner när det gäller boende och hållbarhet?

Boende- och underhållsavdelningen har till uppgift att hålla allt rent och i gott skick, i enlighet med organisationens mål för att ge sina brukare en bra boendemiljö. År 2020 infördes översiktsplanen för energiomställning, med undertiteln “Full fart framåt mot noll gas”. Detta betyder att SVRZ har hållbarhetsmålet och ambitionen att göra sina omvårdnadsfastigheter helt fria från gasanvändning senast 2030. Om de skulle nå detta ambitiösa mål kan de närma sig de nationella klimatmålen för 2050 redan före 2030.

Scheman för energirenovering för varje enskild plats

För detta ändamål har boende- och underhållsavdelningen gjort upp ett schema för energirenoveringar för varje plats i översiktsplanen för energiomställning. SVRZ beräknar den naturliga ersättningstidpunkten för gasinstallationerna så att en plats kan göras helt elektrisk, eller till att börja med hybridbaserad. Detta kommer att göras med hjälp av (luft- och vattenbaserade) värmepumpar. För hybridinstallationer innebär det att livslängden för den befintliga värmepannan för centraluppvärmning förlängs.

Naturlig ersättningstidpunkt och hållbarhet

“Tidpunkten för ersättning av de befintliga tekniska installationerna är framför allt en lämplig investeringstidpunkt för att möjliggöra hållbarhet” förklarar Gertjan van Driessche. “Detta gäller också vid ombyggnad eller renovering av en byggnad. I detta fall sker ingen eller endast en mycket begränsad kapitalförstöring.” Om golvet ska bytas ut kommer till exempel även golvvärme att installeras under renoveringen om så är möjligt, för att öka värmepumparnas effektivitet.

SVRZ har också installerat fler än 6 500 solcellspaneler på 20 platser. Takbeläggningens tekniska skick undersöktes i förväg, baserat på den fleråriga underhållsplanen. På ett antal platser byttes takbeläggningen ut före installationen av solcellspanelerna, vilket omedelbart ökade isoleringsvärdet betydligt till nivån för de nuvarande standarderna för nya byggnader.

SVRZ tillämpade också principen för den naturliga ersättningstidpunkten i renoveringar genom att omedelbart byta ut gamla lysrör mot LED-belysning och byta ut befintliga gastorkare mot elektriska värmepumpstorkare.

SVRZ gruppboendena

De renoverade gruppboendena i Ter Schorre, en del av dem redan klara. År 2025 kommer hela projektet att vara slutfört.

Koldioxidreduktion

Med detta arbetssätt uppnådde SVRZ en koldioxidreduktion på inte mindre än 28 procent under perioden 2018–2020 och sparade över 400 000 kubikmeter gas per år. De närmaste åren kommer energiomställningen enligt översiktsplanen att fortsätta baserat på den hållbara fleråriga underhållsplanen.

Gertjan van Driessche

För oss är O-Prognose en viktig länk i processen för förebyggande underhåll

Gertjan van Driessche

underhållssamordnare , Foundation for Regional Care Provision (SVRZ)

Relaterat innehåll

Home » Vårdinstitutionen SVRZ: en framåtsträvande inställning till underhåll, hållbarhet och energiomställning