fbpx

IWMS+ Smart utrymmesplanering för kontor: Använda faktisk användardata för att driva framtida planering

Beräknad lästid:
4
minuter

Hittills i denna bloggserie har vi fokuserat på specifik användning av IWMS+-plattformen, som smart städning och bokning. Men värdet hos IWMS+ ligger inte bara i dess mikroapplikationer, utan också i dess möjlighet att stödja makroapplikationer som långsiktig strategisk planering. IWMS-plattformar stödjer hanteringen av globala portföljer med fastigheter och tillgångar – på samma sätt kan IWMS+-produkten driva beslutsfattande och införande av lokala och globala strategier för arbetsplatsen.

Från rådata till strategisk vision

Hur förbättrar IWMS+ den strategiska visionen? Sensordata som bearbetas med kraftfulla analytiska instrument ger insikter som vägleder informerat beslutsfattande. Användningsdata som har samlats in under en längre tid kan svara på frågor som:

  • Hur många personer använder kontoret? Vilka tider och dagar är användningen som störst?
  • Behöver jag ändra mitt kontors påverkan? Med hur mycket i så fall?
  • Hur mobila är de anställda på kontoret? Spenderar de det mesta av dagen vid sina skrivbord, eller flyttar de sig mellan olika typer av utrymmen?

Om resultaten tyder på att byggnader underutnyttjas kan de fastighetsansvariga omförhandla hyresavtal för att göra sig av med eller hyra vidare utrymmen som inte används, eller kanske göra sig av med hela våningar. Om det tillämpas på alla fastigheter i en portfölj kan övervakning av användningen ge en enorm och snabb kapitalavkastning.

Men information om användningen hjälper inte bara till att optimera den existerande portföljen, den kan också användas vid utformningen av nya fastigheter och hyresavtal. Om data visar att de anställda är mycket mobila och föredrar gemensamma utrymmen kan denna typ av rum skalas upp i nya konstruktioner. Om användningsmönstret tyder på att de anställda föredrar arbetsplatser i närheten av fönster eller vid gröna växter och undviker platser i närheten av trappor kan utformningen av rum och sittplatser i framtida konstruktioner ta hänsyn till detta.

Ett verkligt makroperspektiv skulle kombinera flera dataströmmar, från användnings- och komfortsensorer till undersökningar av hur nöjda de anställda är och granskning av serviceleverantörernas insatser. Uttryckt i former såsom Leesman-indexet skulle detta skapa en fullständig bild över hur arbetsplatsen uppfyller behoven för olika berörda personer över tiden, identifiera problemområden och hjälpa till att utveckla lösningar för en hälsosam och väl fungerande arbetsmiljö.

Utrymmesplanering för kontor: Från insikt till implementering

Men kraften hos IWMS+ är inte bara att ge ett makroperspektiv på en byggnad eller fastighetsportfölj. Sensorer skapar definitivt kraftfulla insikter, men själva införandet av de nya strategierna kräver ett IWMS. Om en organisation identifierar en möjlighet att göra sig av med en hel våning kommer hela avdelningar – och alla deras tillgångar – behöva flyttas. Ett IWMS hjälper till att planera och utföra den flytten, från att skapa streckkoder för alla möbler till att tilldela tillgångar till nya utrymmen och spåra inventarier och ägande längs vägen. När det är slutfört hanterar ett IWMS stödet på arbetsplatsen och tilldelar olika arbetsplatser till specifika avdelningar eller till och med individer.

På samma sätt hjälper också ett IWMS till att följa viktiga punkter i hyresavtal och andra fastighetskontrakt, och skapar meddelanden om större händelser som exempelvis förnyelsedatum. Fastighetsansvariga kan ladda upp kopior av kontrakt som referens, utse ansvariga personer som kontakter, och samla in andra nyckeltal så att hela portföljer kan följas och jämföras med varandra.

Den kombinerade kraften hos övervakning och hantering

Vi ser att på den strategiska nivån kombinerar IWMS+ kraften hos övervakning och hantering för att stödja beslutsfattare vid planeringen för framtiden och för att genomföra dessa förändringar. Realtidsdata aggregerad över en längre tid ger den information som är nödvändig för att fatta goda beslut, medan ett IWMS kan förvandla beslut till verklighet, både på portfölj- och individnivå.

Både IWMS och system för smarta byggnader finns tillgängliga som fristående produkter, men i ett IWMS+ är de helt integrerade så att förändringar som görs i ett system automatiskt uppdaterar det andra. Detta är oerhört värdefullt när planritningar ändras eller när andra större designförändringar görs, då det sparar tid och minskar risken för fel. Och eftersom strategiska beslut bygger på många olika datakällor kan det vara enklare att fatta beslut när allt finns tillgängligt på ett ställe.

Detta inlägg om smart utrymmesplanering för kontor är del 5 av en pågående serie om IWMS+. Tidigare inlägg har introducerat konceptet IWMS+ och diskuterat smart städning, smarta rumsbokningar och smarta arbetsplatsbokningar. Om du vill bli informerad om kommande inlägg i denna serie och få annan information från Spacewell, registrera dig här.

Relaterat innehåll

Home » Resurser » Blogg » IWMS+ Smart utrymmesplanering för kontor: Använda faktisk användardata för att driva framtida planering