fbpx

Vi skingrar mystiken kring BIM för fastighetsservice

Beräknad lästid:
3
minuter

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) har införts i stor omfattning av design- och byggindustrin för att sänka kapitalkostnaderna, öka effektiviteten och främja samarbete. I allt fler länder har BIM till och med blivit ett krav för projekt i den offentliga sektorn. Hittills har dock BIM inte börjat införas i lika hög grad i driften av byggnader.

En missad möjlighet?

Detta är en missad möjlighet, eftersom sättet att sköta driften av en byggnad efter att en byggentreprenör har lämnat över nycklarna är lika viktigt som design- och byggprocessen. Fastighetsansvariga börjar därför bli alltmer intresserade av BIM, särskilt då förvaltning och drift står för upp till 80 procent av den totala driftcykelkostnaden för en byggnad. Att ha tillgång till en dynamisk digital kopia av en byggnad – en ”digital tvilling” som det också kallas – förenklar arbetet för en fastighetsansvarig, och maximerar dessutom drifttiden, minskar kostnaderna och förbättrar upplevelsen för de som befinner sig i byggnaden.

Trots de fördelar som BIM kan ge för fastighetsansvariga är det inte alltid helt tydligt för alla vad begreppet står för. Vissa tror att det kräver kunskaper om CAD eller 3D-modellering, vilket inte stämmer. Andra befarar att utbytet av information mellan BIM och FM-mjukvara inte är en enkel process, eller att BIM-data skulle leda till en ohanterlig mängd information. BIM inkluderar utrymmesdata samt information om tillgångar, och detta kan framstå som en alltför stor mängd data att behandla. Men genom integrering med fastighetsmjukvara, till exempel Spacewells MCS 20 IWMS, kan data hanteras på ett bra sätt, och ger tydliga fördelar både för fastighetsansvariga, för tekniker och för byggnadsägare/investerare.

Smidigt dubbelriktat informationsutbyte

Vi har nyligen hållit ett webbseminarium med Allplan för att skingra mystiken kring BIM för fastighetsansvariga och visa hur BIM-data smidigt kan integreras med mjukvara för fastighetsförvaltning. Tack vare dubbelriktad integrering kan nu alla utrymmes- och tillgångsdata importeras från BIM till IWMS, och våningsplan, rum och underhållsobjekt kommer att skapas automatiskt. Användarna kan få åtkomst till BIM-modeller från fastighetsmjukvaran, visualisera dem i 3D (mycket snabbare än i något internt IFC-baserat visningsprogram) och se relevanta tillgångar markerade i en halvgenomskinlig byggnadsmodell. Modellen med tillgångsinformation är helt integrerad med arbetsordrar, vilket är mycket behändigt för tekniker och fastighetsarbetsgrupper.

Påtagliga fördelar med BIM för fastighetsservice

  • Fastighetsansvariga och tjänsteleverantörer kan minska felrelaterade kostnader med upp till 15 procent, år efter år. BIM ger också tillförlitlig datadriven information som kan rapporteras till styrelsen, och gör det möjligt för fastighetsansvariga att fatta mer välunderbyggda beslut genom fastighetens hela livscykel.
  • Serviceteknikerna har tillgång till all relevant information för att utföra sina uppgifter enligt sina arbetsordrar. De har snabb tillgång på fältet till en 3D-modell av en byggnad och alla dess delar, tekniska specifikationer och tillhörande dokumentation, med bara några få klick och utan att lämna FM-mjukvaran.
  • En väldokumenterad digital tvilling ökar en byggnads marknadsvärde med två procent för en hyresvärd eller fastighetsinvesterare.

Du kan titta på seminariet i efterhand för att se hur allt fungerar i praktiken och för att få reda på var på BIM-resan för fastighetsansvariga dina kollegor befinner sig (direktenkät under webbseminariet).

Titta på webbseminariet

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Relaterat innehåll

Home » Vi skingrar mystiken kring BIM för fastighetsservice