fbpx

Varför använda mjukvara för energihantering för att optimera byggnadens förbrukning?

Beräknad lästid:
5
minuter

Det finns många olika lösningar för företag som vill minska sin energiförbrukning. Bland dessa är användningen av mjukvara för energihantering utan tvekan en av de viktigaste. Även om det inte längre råder några tvivel om vikten och nyttan av att spara energi, finns det fortfarande olika metoder och verktyg för att uppnå detta. För företagen är det inte alltid lätt att välja de som är bäst lämpade för deras situation och som ger dem den bästa avkastningen på investeringen.

I detta sammanhang bör vi inse att devisen ”Om du inte kan mäta det, kan du inte förbättra det” är mycket tillämplig på företagens energiprestanda. När du vill förbättra energiprestandan i ett byggnadsbestånd är det viktigt att dels ha ett mätverktyg, dels en lösning för energihantering av byggnader. I den här artikeln diskuterar vi funktionerna i och fördelarna med denna typ av mjukvara.

Vad är mjukvara för energihantering i byggnader?

Innan vi går igenom skälen till att använda särskild mjukvara för energihantering i byggnader är det lämpligt att definiera denna typ av lösning.

Från mätning till energihantering

Att mäta energiprestanda är ett viktigt steg för att identifiera och införa åtgärder för att minska ett företags energiförbrukning. Därför behöver du ett system för energimätning och datainsamling. Men när detta väl är på plats och data börjar strömma in kommer du att konfronteras med en enorm mängd information som måste konsolideras, övervakas och analyseras. Det är här som mjukvaran för energihantering kommer in i bilden.

Inblick i en kontorsbyggnad från utsidan

Mjukvara för att analysera och optimera energiförbrukningen

Mjukvara för energihantering i byggnader är ofta molnmjukvara som levereras i en SaaS-modell (Software-as-a-Service). Den är tillgänglig via en webbportal eller mobilapp och gör det möjligt att centralisera alla energidata för en byggnad. Och att sedan analysera dessa data för att förbättra energieffektiviteten och minska förbrukningen.

Den här typen av lösning ger energibesparingar på 5 till 15 procent, och investeringen betalar sig på cirka två år.

Fem goda skäl att använda mjukvara för energihantering i byggnader

De många fördelarna med att använda mjukvara för energihantering kan delas in i fem huvudkategorier.

Tillförlitliga och tillgängliga data

Användningen av mjukvara för att hantera energiförbrukningen förhindrar fel i datahanteringen och ger tillförlitliga och korrekta data. Förbrukningsdataposter, fakturor och belastningskurvor samlas in automatiskt, vilket eliminerar inmatningsfel eller filer som inte uppdateras. Ett enda verktyg samlar alla energidata och gör dem lättillgängliga, vilket sparar tid för analys och genomförande av korrigerande åtgärder.

Till skillnad från en Excel-fil samlar en energihanteringslösning dessutom in data i realtid och kontinuerligt.

Upptäck avvikelser i förbrukning och fakturering

Denna typ av mjukvara gör det möjligt att övervaka energiförbrukningen så noggrant som möjligt och därmed upptäcka onormal förbrukning, överskridande av abonnerad effekt, förbrukning av reaktiv energi o.s.v. Ditt företag kan på så sätt se till att byggnaderna och deras utrustning alltid fungerar optimalt.

Dessutom kan en tillämpning som t.ex. Dexma (Spacewell Energy) automatiskt kontrollera energikostnader och simulera energiräkningar och ge dig ett skydd mot felräkningar från din leverantör.

Genomför optimeringsplaner

Utan ett lämpligt verktyg är det inte lätt att hitta effektiva sätt att spara energi. För möjligheterna är lika många som de är varierande. Med mjukvara för energihantering i byggnader blir den här uppgiften mycket enklare. Mjukvaran ger en analys av förbrukningen och övervakar indikatorer för energiprestanda kopplade till förbrukningen. Som ett resultat av detta kan du mycket lättare identifiera och genomföra riktade optimeringsåtgärder för att minska energiförbrukningen och kostnaderna.

Verktyg för energianalys

Utvärdera de potentiella vinsterna

När de rätta tillvägagångssätten har identifierats kan du till och med utvärdera potentialen hos de energiprestandaåtgärder som du överväger att vidta. På så sätt kan du identifiera de mest kostnadseffektiva. På samma sätt kan mjukvara som Spacewell Energy hjälpa till att optimera energiförsörjningskontrakt. Användarna kan få en förståelse för sina förbrukningsprofiler för att bättre kunna välja de typer av tariffer eller abonnemang som finns tillgängliga på marknaden.

Öka arbetsgruppernas medvetenhet om energibesparingar

Slutligen kan övervakning av energiförbrukningen i en sådan mjukvaruplattform bidra till att öka medvetenheten bland dina team. Du kommer att kunna presentera tillförlitliga och exakta indikatorer för dem. Förbrukningen, de potentiella besparingarna och deras ekonomiska och miljömässiga konsekvenser kommer att bli mycket mer påtagliga för alla.

Spacewells intelligenta verktyg för energihantering

Spacewells energiplattform (Dexma) är det bästa exemplet på mjukvara för energihantering i byggnader som möjliggör betydande energibesparingar. Med hjälp av dess funktioner kan du införa en komplett strategi för energiinformation i alla företagets byggnader genom att automatisera en mängd olika uppgifter.

Dessa funktioner bygger på tre grundpelare:

  • Dexma Detect: Det här verktyget upptäcker de viktigaste möjligheterna till energibesparing i varje byggnad tack vare artificiell intelligens. Utifrån detta kan du sedan identifiera och prioritera åtgärder med störst potential för energibesparing.
  • Dexma Analyse: Dexma Analyse är mjukvarans huvudsakliga grundpelare och tar emot alla energidata från digitala mätare och sensorer, oavsett protokoll eller hårdvara. Den övervakar och verifierar besparingar i realtid, så att de energiansvariga kan följa upp projektresultaten noga.
    Läs också: Smart energiinformation. Hur du genomför en smart energistrategi med IoT
  • Dexma Optimise: automatiserar dataanalyser dygnet runt för att minska tidsåtgång och kostnader. Mjukvaran uppskattar den förväntade förbrukningen i en byggnad eller andra anläggningar. Därefter jämförs detta med den faktiska förbrukningen, allt i realtid. Om mjukvaran registrerar avvikelser i resultaten skapar den uppgifter och rekommendationer som är relaterade till denna information.

Sammanfattning

Avancerad optimering av byggnaders energiförbrukning kan inte improviseras fram. Den kan inte heller uppnås genom enskilda åtgärder. Den kräver att man genomför en energistrategi som måste bygga på tillförlitliga, exakta och begripliga data.

Med tanke på vad som står på spel ekonomiskt – både i form av potentiella vinster och investeringar – är det viktigt att ha ett högpresterande IT-verktyg. Ett system som är särskilt utformat för att hjälpa företag att uppnå sina mål för energiprestanda.

Spacewell logo vit

Energiutmaningen i kommersiella fastigheter

Hur analysfunktioner och IoT hjälper till att driva hållbarhetsomvandlingen

Rapport

Relaterat innehåll

Home » Resurser » Blogg » Varför använda mjukvara för energihantering för att optimera byggnadens förbrukning?