fbpx

LindHorst huisvestingsadviseurs: vastgoed verduurzamen met O-Prognose

Sector

Huisvestingsadvies, specialist in Onderwijs en Overheid

Scenario’s

MJOP, duurzaamheidsscenario’s, uitvoering van planmatig onderhoud

Locatie

Nederland, Hoogeveen – werkgebied: Midden- en Noord-Nederland

Scope

  • 100+ DVIP’s (Duurzaam Vastgoed Investeringsplan)
  • 3000+ MJOP’s (Meerjarenonderhoudsplan)

LindHorst huisvestingsadviseurs gaat met O-Prognose nog een stap verder. Het ontwikkelde op basis van het MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) een duurzaam vastgoedinvesteringsplan (DVIP). Daarnaast schakelt het de software ook in voor de uitvoering van onderhoud en realiseert door een slimme aanpak financiële schaalvoordelen voor haar klanten.

Duurzaam Vastgoed Investeringsplan (DVIP):

De afgelopen twee jaren zag LindHorst de term Duurzaam MJOP (DMJOP) ontstaan. Dit was echter niet meer dan enkele duurzame maatregelen – niet onderbouwd – in het bestaande MJOP zetten. LindHorst heeft samen met een installatieadviesbureau het DVIP ontwikkeld. Het bestaande MJOP is hierin leidend. Er worden in een eigen tool diverse duurzame scenario’s berekend ten opzichte van de bestaande dotatie aan onderhoud. Dit gebeurt op basis van een Energie Prestatie Advies (EPA). Zo is snel zichtbaar hoeveel besparing er mogelijk is maar ook hoeveel dat eventueel gaat kosten. Inmiddels zijn er meer dan 100 DVIP’s vervaardigd. Hieruit is gebleken dat er altijd een duurzaamheidscenario mogelijk is, binnen de huidige dotatie aan onderhoud. Het uiteindelijk gekozen scenario wordt verwerkt in het MJOP. Hiermee ontstaat een duurzaam vastgoedinvesteringsplan, waarin ook het totale onderhoud is geborgd.

Snekerpoort

Inmiddels zijn ook de eerste scenario’s uit het DVIP in uitvoering gebrachtStichting Nije Gaast (Primair onderwijs), heeft voor al haar scholen een DVIP laten opmaken. De bestuurder heeft op basis van de voorgelegde scenario’s een weloverwogen keuze gemaakt om te verduurzamen. Deels op een zelfstandig moment en deels op een natuurlijk moment. De maatregelen met een natuurlijk moment zijn geborgd in O-prognose. De maatregelen met een zelfstandig moment zijn inmiddels aanbesteed en binnen het beschikbaar gestelde budget gegund voor uitvoering. In de zomervakantie van 2020 zal de uitvoering plaatsvinden. LindHorst begeleidt alle werkzaamheden.

Een MJOP als leidraad voor de uitvoering van onderhoud:

Naast het maken van onderhoudsplannen, begeleidt LindHorst ook het eruit voortvloeiende planmatig onderhoud. Hierdoor zijn de onderhoudsplannen zodanig ingericht, dat ze in de praktijk ook werkbaar zijn voor uitvoeringstrajecten. Zo heeft LindHorst in samenwerking met de gemeente Emmen het gehele vastgoedbestand uniform en volledig gevuld in O-Prognose staan. Met één druk op de knop worden er lijsten vervaardigd, die gekoppeld zijn aan bestekteksten. Hiermee zijn snel de aanbestedingsdocumenten gemaakt voor alle volgende jaren. Het is alleen zaak om alles up-to-date te houden.
Daarnaast begeleidt LindHorst in een soort consortium onderhoud voor verschillende schoolgemeenschappen in Friesland. Deze schoolgemeenschappen staan los van elkaar, maar door slimme samenwerking met O-Prognose kunnen aanbestedingsvoordelen gecreëerd worden. Veel financiële voordelen en de klant merkt er niet tot nauwelijks iets van.

zorgcomplex Interzorg, Assen

Meer over LindHorst huisvestingsadviseurs

LindHorst huisvestingsadviseurs bv heeft zich vanaf 1998 ontwikkeld tot een toonaangevend adviesbureau voor Midden- en Noord-Nederland op het brede gebied van huisvestingsadviezen, projectmanagement en vastgoedbeheer. LindHorst, dat 10 vaste medewerkers heeft, wordt ingeschakeld bij een breed scala aan huisvestingsvraagstukken: veel nieuwbouwprojecten, maar ook revitalisatie en beheer van bestaande objecten. Het adviesbureau kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak die gericht is op het ontzorgen van opdrachtgevers. Soms zijn dat grote multidisciplinaire organisaties, maar LindHorst werkt ook graag voor kleinere opdrachtgevers

Ruim 12 jaar geleden heeft LindHorst doelbewust gekozen voor het softwarepakket O-Prognose. “Dit omdat O-Prognose zich focust op onderhoud en niet op andere randzaken. Hiermee is het systeem kwalitatief verder dan andere systemen. Daarnaast besteedt O-Prognose veel aandacht aan het overzichtelijk houden van de software en het op een juiste manier (visueel) presenteren aan de klanten”, zegt Jeroen van Veen van LindHorst huisvestingsadviseurs.

Jeroen is inmiddels ook enige jaren lid van de O-Prognose gebruikersgroep, waarin ook meegedacht wordt in de ontwikkeling en bruikbaarheid van de software. Daarnaast host LindHorst inmiddels ruim 20 databases bij O-Prognose en zijn ze voor Spacewell een belangrijk klankbord als het gaat om de verdere doorontwikkeling van de software.

Jeroen Van Veen Lindhorst

O-Prognose focust zich op onderhoud en niet op andere randzaken. Hierdoor is de software kwalitatief verder dan andere systemen.

Jeroen Van Veen

LindHorst huisvestingsadviseurs

Gerelateerde inhoud

Home » Resources » Klantverhalen » LindHorst huisvestingsadviseurs: vastgoed verduurzamen met O-Prognose