fbpx
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Energiutmaningen i kommersiella fastigheter

Hur analysfunktioner och IoT hjälper till att driva hållbarhetsomvandlingen

En framtid med låga koldioxidutsläpp är inte bara ett samhälleligt måste utan också ett ekonomiskt sådant. Investeringarna i energiomställningen har hittills främst varit inriktade på förnybar energi, energilagring och elektrifierade transporter. Fastighetssektorn, som är en fragmenterad värld, har varit lite i utkanten av energiomställningen. Med tanke på byggnaders långa livscykel och deras betydande bidrag till den globala uppvärmningen har fastighetssektorn dock en viktig roll att spela. Mot bakgrund av detta strävar CRE-företag efter att integrera kostnadseffektiva digitala lösningar som kommer att minska organisationens koldioxidavtryck samtidigt som de säkerställer en hög avkastning på investeringen. Med energidata i realtid från IoT-enheter, t.ex. undermätare, sensorer och andra smarta tillgångar, i kombination med avancerad analys kan CRE-företag nu avsevärt förbättra energieffektiviteten i hela sitt fastighetsbestånd.

Omslag av vitt papper - Energiutmaningen i kommersiella<br />
fastigheter

Hämta vår kostnadsfria rapport

Energiutmaningen i kommersiella fastigheter

INNEHÅLL

Ordlista 3
INSIKT I DEN SNABBT FÖRÄNDERLIGA CRE-VÄRLDEN 4
Förändringar på området kommersiella fastigheter 5
Digital förändring 5
Volatilitet 5
Energiförsörjning och prisökningar 6
Klimatförändringar 6
ENERGIOMSTÄLLNINGEN: EN EKONOMISK NÖDVÄNDIGHET 8
European Green Deal 8
VAD INNEBÄR ENERGIOMSTÄLLNINGEN FÖR CRE 9
DEN BYGGDA MILJÖNS INVERKAN PÅ DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN 10
Utrymmeseffektivitet och energieffektivitet går hand i hand 11
Utrymmesövervakning 11
DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGENS INVERKAN PÅ FASTIGHETER 12
KOLDIOXIDFRIA FASTIGHETER 13
Spårning och övervakning av prestanda 14
ENERGIANALYS 17
Upptäckt av potentiella besparingar i byggnadsportföljer med minsta möjliga investering 17
Avancerade verktyg för energianalys: tio nyckelfunktioner 18
   Analys av flera olika energikällor 18
   Enkel rapportering 18
   Kostnadsfördelning, benchmarking och besiktning 18
   Beräkning av koldioxidavtryck 19
   Realtidsövervakning 19
   Verifiering av energibesparingar med IPMPV 20
   AI-baserad upptäckt av avvikelser 20
   Driftskompatibilitet 21
   Skalbarhet 22
   Informationssäkerhet 22

Fler vitböcker