fbpx

Gegevensgestuurde ESG-strategie: hoe facilitymanagement de weg kan wijzen

Maak kennis met onze e-gids over ESG in facilitymanagement! Met deze gids hopen wij je de kennis en hulpmiddelen aan te reiken die nodig zijn om je initiatieven op het gebied van ‘ecologisch’, ‘sociaal’ en ‘governance’ (ESG) uit de startblokken te krijgen.

Gegevensgestuurde ESG-strategie. E-Gids cover.

Download je gratis e-gids:

Door gegevens over gebouwprestaties te benutten, kunnen facilitymanagers die vaak worden beschouwd als ‘reactieve brandbestrijders’, zich omvormen tot ‘proactieve risicobeperkers’. Door deze verschuiving in hun rol kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van strategische ESG-doelstellingen voor bedrijfsvastgoed. Deze doelstellingen omvatten datagestuurde optimalisatie van de kantooroppervlakte, verbetering van de energie-efficiëntie, vermindering van afvalproductie, digitalisering, klimaatneutraliteit, betrokkenheid van medewerkers en de toekomst van werk.

Standpunten uit de sector

Erik Ubels

De vraag naar ESG rapportering – vrijwillig of opgelegd door regel- of wetgeving – neemt in alle bedrijfssectoren toe. Met ESG-rapportering kunnen organisaties aan beleggers en andere stakeholders tonen dat ze verantwoord beheer en transparantie hoog in het vaandel dragen.

Maar veel van die stakeholders zijn op hun hoede voor de ESG-beweringen van organisaties vanwege het gebrek aan normen. Om dat probleem aan te pakken, hebben regelgevende instanties en normbepalers tal van initiatieven genomen, zoals de International Sustainability Standards Board op de Klimaatconferentie van de VN in 2021, de Richtlijn betreffende de openbaarmaking van niet-financiële informatie (NFRD) van de Europese Unie en andere.

Nog een grote uitdaging in verband met ESG-rapportering is dat veel van de onderliggende systemen die gegevens aanleveren voor jaarverslagen elk over hun eigen data beschikken, los van elkaar. Gegevens verzamelen via een goed geïntegreerd smartbuildingplatform is een goed uitgangspunt, want die gegevens zijn beter op elkaar afgestemd en leiden tot meer controle en betrouwbare ESG-rapporten.

Erik Ubels

Smart Building Consultant, voormalig CIO Deloitte Netherlands

Rodolphe d’Arjuzon

Kantoorvastgoed staat momenteel voor een ongekende uitdaging. Enerzijds is er minder nood aan ruimte door hybride werkmethodes. Anderzijds zijn veel kantoorgebouwen niet langer geschikt voor de huidige economie vanwege de hogere verwachtingen op het vlak van duurzaamheid en de voorkeuren van hedendaagse huurders.

Door het gebrekkige evenwicht tussen vraag en aanbod betaal je een groene meerprijs voor slimme, duurzame gebouwen, waardoor ESG een onmisbare motor van waarde wordt voor bedrijfsvastgoed.

Rodolphe d’Arjuzon

MD & Global Head of Research bij Verdantix

Momcilo (Momo) Pavlovic

ESG op de werkplek heeft veel te maken met een gedeeld doel, zodat de opdrachten van medewerkers op een zinvolle manier verband houden met een groter geheel. Die verbondenheid met iets groters helpt de medewerkers betrokken en tevreden te houden.

Tegen die achtergrond is de werkplekervaring niet langer uitsluitend de verantwoordelijkheid van facilitymanagement, zoals vóór de pandemie. We moeten functieoverschrijdend samenwerken en kennis en ambities delen, zodat medewerkers zich ondersteund en gesterkt voelen om een beter leven te leiden op het werk, in een omgeving waar ze zich gewaardeerd en veilig voelen. Technologie en de gegevens die daaruit voortvloeien, spelen een cruciale rol bij het creëren van zo’n stimulerende werkplek waar alles op wieltjes loopt.

Momcilo (Momo) Pavlovic

Workplace Support Leader, Ingka Group (IKEA)

Gerelateerde inhoud

Home » Resources » Onderzoek en inzichten » Gegevensgestuurde ESG-strategie: hoe facilitymanagement de weg kan wijzen