Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AZMM förnyar sjukhusstädningen

Sektor

Hälso- och sjukvård

Ort

Gent, Belgien

Plats

Allmänt akutsjukhus

Omfattning

 • 64 800 m², 542 sjukhussängar, 24 operationssalar
 • Fler än 100 lokalvårdare

Scenarier

Baserat på Spacewells plattform för smarta byggnader

 • Work Assistant för städning
 • Space Monitor (med användning av data från BMS-beläggningssensorer)
 • Rumsskärmar (för bokning av utrymmen och tjänster)

Mått

 • Tjänstekvalitet
 • Utrymmesanvändning
 • Användarnöjdhet
Verdantix Innovation Awards 2020 vinnare

Sammanfattning:

 • Intuitiv app användes av lokalvårdargrupp på sjukhus.
 • Möjliggjorde snabb respons på covid-19.
 • Sparade 45 000 euro per år för städning.
 • Ökade städningskapaciteten utan extra heltidsekvivalenter.
 • Ökade motivationen i gruppen, minskade frånvaron (med mer än 50 %) och personalomsättningen.

Problem

Ett modernt sjukhus är en komplex miljö där vård utförs dygnet runt. För detta krävs tjänstintensiva byggnader där det inte finns någon risk för fel när besökarnas behov ska tillgodoses. För att detta ska kunna uppnås är det viktigt att arbetsgrupper enkelt kan komma åt uppdaterad information när de rör sig i byggnaden. Fastighets- och städningsansvariga behöver veta vilka arbetsuppgifter de ska utföra och var och när de ska göra det. Anvisningar måste vara tydliga, mycket synliga och entydiga, samtidigt som de möjliggör tillräcklig självständighet för att arbeta effektivt och på ett flexibelt sätt hantera föränderliga omständigheter i verksamheten. Det är också viktigt att anställda kan använda tillgängliga utrymmen effektivt och undvika mötesrumskonflikter och misstag.

Lösning

Som en del av ett större digitalt förändringsarbete införde AZMM Spacewells Cobundu-plattform för smarta byggnader och flera av dess touchpoints.

 • Lokalvårdarna har surfplattor (fastsatta på städvagnarna för att vara enkla att hantera) med Work Assistant-appen. Med appen behövs inte längre något pappersarbete, och den ger tydliga arbetsanvisningar (inklusive prioriteringar) med ikoner på färgkodade våningskartor.
 • Space Monitor-appen används för att ge information om utrymmesanvändningen. Den får för närvarande data från kabelanslutna beläggningssensorer (Schneider BMS). I nästa fas kommer trådlösa sensorer/dörräknare att läggas till för att relatera städtillfällen till realtidsbaserade användningsdata.
 • Digitala rumsskärmar håller på att installeras utanför mötesrum för snabb och enkel bokning av utrymmen och catering/tjänster.

Resultat

 • Större självständighet och bättre motivation i lokalvårdsgrupper
 • Optimala lokalvårdstjänster anpassade efter faktisk byggnadsanvändning
 • Snabb covid-19-respons: gruppområden/avdelade områden visualiseras på digitala våningsplaner + anpassade arbetsordrar med tydliga rutiner för säkerhet, hygien och rengöring för lokalvårdgruppen i det kritiska covid-19-läget.
  Kvantitativa resultat:
 • Ökad städningskapacitet: från 5 % (2016) till 15 % (2019) för alla sjukhussalar per morgon.
 • Inget behov av att rekrytera extra heltidsekvivalenter, trots att den genomsnittliga vistelsetiden för patienter minskade med 5 % (högre städningsfrekvens) och antalet inläggningar ökade med 8 % (högre arbetsbelastning).
 • Trots en ökad arbetsbelastning på dagsjukvårdsenheten (motsvarande en heltidsekvivalent) behövde arbetsgruppen inte utökas tack vare den högre effektivitet som uppnåddes med Work Assistant (en besparing på ca. 1,2 %, ca. € 45.000/år)
 • I kombination med en välstrukturerad organisation, tydliga anvisningar och rätt verktyg och produkter gör mobilappen (Work Assistant) att städpersonalen känner sig nöjd, vilket visar sig i lägre frånvaro (en minskning med över 50 %) och minskad personalomsättning (nio slutade 2016, en slutade 2019). Detta resulterar i mindre tidsåtgång för rekrytering och introduktion på arbetsplatsen.

De anställda kan få tillgång till rätt information när de är i rörelse och har mer frihet och självständighet. Detta ökar motivationen och tjänstekvaliteten”.

Peter Dierickx

Fastighetschef, AZMM

Fler framgångshistorier