Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Övervaka termisk komfort och förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen

Det finns bevisade samband mellan välbefinnandet på arbetsplatsen och produktiviteten. 87 % av de anställda gynnades av bättre termisk komfort och en hälsosammare arbetsmiljö, vilket i sin tur leder till lägre frånvaro och högre produktivitet.

Hälsosammare byggnader

Spåra faktorer för inomhusmiljön för att förhindra sjuka hus-syndromet. Säkerställ välbefinnande och produktivitet på arbetsplatsen.

Styr byggnadens system

Vi kopplar samman ert byggnadssystem, hämtar in och analyserar data och styr BMS. Vi kan också installera trådlösa sensorer som alternativ.

Bli WELL-certifierade

Använd våra översikter och insikter för att erhålla en WELL-certifiering

Övervakning i realtid

Vi mäter kontinuerligt variabler så som rumstemperatur, relativ luftfuktighet och luftkvalitet (koncentrationen av CO2, VOC) och visualisera termisk komfortdata på våningsplan i realtid.

Översikter & dataanalyser

Få en helikoptervy över den termiska komforten i era byggnader. Ni kan få fördelarna med standardrapporter, översikter och tidslinjer som visar hur inomhusklimatet utvecklas, såsom genomsnittliga tillstånd och toppar under dagen. Ni kan jämföra komfortdata mellan olika tidsperioder och filtrera informationen efter utrymmen och andra kriterier för att få en bättre förståelse av omständigheter i omgivningen.

Optimera den termiska komforten via en BMS*

Obekväma utrymmen har en negativ inverkan på människors förmåga att arbeta produktivt. Genom att styra BMS kan vi säkerställa att era anställda får en komfortabel arbetsmiljö.

*Building Management System

Öppen plattform

Bygger ni hellre egna tjänster på vår plattform? Inga problem. Logga bara in som utvecklare och få tillgång till vår helt öppna Rest API.

Intresserad?

Gör en demoförfrågan eller få en offert