Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ärendehanteringssystem samt programvara för hantering av tjänster med helpdesk

Säkerställ en hög servicenivå för att förbättra användarnas upplevelse

Konfigurerbara arbetsflöden

Utför arbete tidsenligt och effektivt med arbetsflödesbaserad programvara för tjänstehantering

Öka effektiviteten

Automatisera ärendehantering och kompetensbaserad fördelning av arbetsordrar

Flera touchpoints

Ge fastighetens användare olika touchpoints för att logga helpdesk-förfrågningar i ärendehanteringssystemet

Självbetjäningsförfrågningar

 • Centralisera förfrågningar från flera kanaler till en enda plats
 • Förbättra andelen som blir rätt direkt genom konfigurerbara mallar för förfrågningar
 • Logga ärenden i farten och följ upp om ärenden har avslutats
 • Skriv anteckningar till bilder eller spela in röstanteckningar
 • Skanna QR-koder eller använd planritningen för att boka ärenden ännu snabbare
Spacewells programvara hjälpte oss att utöka till nya verksamhetsområden och öka service- och förvaltningsnivån per kvadratmeter med 15 till 20 %.
Gordon Hulley

VD, Excellerate Holdings Ltd

Servicecenter

 • Kontrollcenter för att hantera kunder och arbeta med ärenden
 • Eskalering av akuta telefonsamtal
 • Konfigurerbara servicespecifikationer med kompetensbaserad resurstilldelning

Hantering av arbetsordrar

 • Automatisera skapandet av arbetsordrar (genereras via ärenden från helpdesk, preventiv underhållsplan eller utlöses av sensorer)
 • Använd mallar för att underlätta standardpraxis för olika uppdrag
 • Registrera orsaken till åtgärder och felkoder

Schemaläggning av arbete

 • Dela ut arbete till personalen eller leverantörer genom att dra och släppa arbetsordrar
 • Välj rätt resurser med kompetensbaserad resurstilldelning
 • Välj mellan mikro- och makroplanering av arbetet baserat på era behov av noggrannhet i planeringen
 • Skapa planeringstavlor för att effektivt organisera alla öppna ärenden

Lagerhantering

 • Hantera fastigheternas lager centralt med en minimal mängd administration
 • Bläddra snabbt igenom lagerinnehållet och visa respektive status (reserverad, tillgänglig, nybeställd o.s.v.)
 • Håll lagret välfyllt med olika påfyllningsmetoder
 • Ge tekniker enkel åtkomst till de material som behövs för att utföra arbetsordrar
 • Förhindra obehöriga lagerförändringar genom rollspecifik hantering
 • Hantera lagertransaktioner från en smart telefon

Projekthantering

 • Automatisera fastighetsprojekt med företagsspecifika arbetsfldöen
 • Ha kontroll över projektscheman, ekonomi och risker
 • Balansera personalens arbetsbelastning och optimera hur resurserna används
 • Samarbeta effektivt i realtid
 • Säkra känslig projektdata genom att hantera åtkomsträttigheter
 • Använd projekthistoriken för att upprepa bästa praxis i projekthanteringen

Konfigurerbara arbetsflöden

 • Använd arbetsflödesverktyget för att bygga organisationsspecifika affärsprocesser
 • Eller använd våra inbyggda, bästa praxis-arbetsflöden
 • Dra nytta av arbetsflödesgränssnittet för att visualisera åtgärden
 • Skapa ett obegränsat antal affärsprocesser

SLA-övervakning

 • Få fördelar från KPI-/SLA-rapporter och översikter som är redo att ageras på
 • Ge stöd åt beslutsfattande genom översikter i realtid
 • Visualisera historiska data för att övervaka prestandan och påvisa efterlevnad

Vill du få mer information?

Gör en demoförfrågan eller få en offert