Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Programvara för energistyrning & övervakning av kontorsbyggnadens energianvändning

Övervaka energiförbrukningen för att standardisera prestandan och identifiera valda förbättringsprojekt

Kostnadsreducering

Minska energiförbrukningen och kostnaderna för driften av byggnaden på en återkommande basis

Hållbarhet

Förbättra energieffektiviteten och skapa en mer hållbar organisation

Värdeoptimering

Öka er fastighets värde och marknadsattraktivitet

Omvandla energidata till användbar information

Spacewells programvara för energihantering ger organisationen en bred insyn i infrastrukturen för mätare då det hämtar in energidata från olika källor (smarta mätare, sensorer, elräkningar, energihanteringssystem för byggnaden m.m.) och sammanställer informationen i en central databas. Lösningen strukturerar upp energidata och transformerar den till relevant mätvärden, som möjliggör analyser och jämförelser av byggnader över tid.
“Spacewells lösning för energihantering är modern, mångsidig, pålitlig och smidig”
Bert Koning

Enhetschef, RDW

Hantera er infrastruktur för energi

  • Konfigurera systemet för att meddela relevanta personer vid förutbestämda tidpunkter om mätaravläsningar som behöver skickas in
  • Med hjälp av det webbaserade energihanteringsprogrammet kan mätaravläsningar skickas in online per fastighet och ni får direkt och central åtkomst till aktuell data
  • Hantera mätare och koppla dem till er plats, tillgång, avtal och energileverantör
  • Övervaka energiförbrukningen/-produktionen över tid och få insikter genom intuitiva rapporter

Hantering av kostnader & underhåll

  • Tilldela priser per enhet för att fastställa tariffer och debiteringar
  • Använd tillgångarnas körtimmar för att hantera underhållet effektivt
  • Rapportera mot en eller flera konfigurerbara tröskelvärden så som normalt, varnings- och kritiskt värde

Intresserad?

Gör en demoförfrågan eller få en offert