fbpx
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

COVID-19-lösningar för anläggningstjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer måste anpassa sina arbetssätt och anpassa sig dynamiskt efter varierande byggnadsbeläggning. Vi förser deras teams med kontextuell information i realtid via mobila verktyg.

 

Utmaningar för tjänsteleverantörer

Tekniker och städpersonal måste kunna reagera snabbt på vad som händer på kontor, sjukhusavdelningar eller på andra arbetsplatser för att kunna upprätthålla en säker och bekväm miljö. Tjänsteleverantörer kommer även att behöva justera sina tjänsteavtal efter behoven och förväntningarna från den moderna och dynamiska arbetsplatsen. Detta antyder en övergång till resultatbaserade tjänstenivåavtal och aktivitetsbaserad tjänsteleverans, snarare än fasta scheman.

Vill du ta reda på hur Spacewell kan hjälpa dig?

Work assistant

Säker och smart städning

Utnyttja den smarta mobilappen Work Assistant för att förbättra städrutinerna med realtidsdata som understödjer städpersonalen. Spacewell hjälper sjukhus och andra organisationer att skydda sina anställda genom att förse städpersonalen med kontextuella data via mobila enheter.

Avtalshantering

Justering av tjänsteavtal

Spacewells lösningar gör det möjligt för dig att förbättra städscheman och hantering av VVS, baserat på mätdata från sensorer, byggnadshanteringssystem och inkommande tjänsteförfrågningar.

Fallstudier

Lösningar som fungerar för tjänsteleverantörer och deras kunder i tidevarvet efter COVID-19

AZ Maria Middelares

Smarta sjukhus

Med det växande antalet COVID-19-patienter behövde AZMM ytterligare funktioner så att städpersonalen omedelbart kunde se statusen för olika områden och de gällande säkerhetsåtgärderna.

B2B building

B2B Building support center

Vi lanserade en krisplattform online för att skydda den driftsmässiga kontinuiteten för viktiga byggnader och organisationer i osäkra tider

Vill du ta reda på hur Spacewell kan hjälpa dig?