fbpx
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

COVID-19-lösningar för arbetsplatschefer

Vi hjälper dig att förbereda dina kontorslokaler för den nya världen med 1,5 meters avstånd. Och vi förser dig med de data och de verktyg som behövs för snabb och effektiv anpassning till de nya kraven för den moderna COVID-19-arbetsplatsen.

 

Ledningens perspektiv

Just nu är prioriteten att skydda varandras säkerhet och anläggningschefer spelar en nyckelroll för att uppnå detta, i synnerhet när personalen börjar att återvända till kontoret. Företag vidtar steg för att hantera denna övergångsfas och säkerställa efterlevnad, samtidigt som man upprätthåller säkerhets- och bekvämlighetsnivåer för personal, kunder och besökare. Denna pandemi har oavsiktligt utlöst ett massexperiment när det gäller distansarbete, vilket visar oss hur vi alla kan arbeta på ett mera digitalt och flexibelt sätt. Och detta ger oss en insikt i framtidens arbetsplats.

Vill du ta reda på hur Spacewell kan hjälpa dig?

Utrymmesövervakning

Övervakning av social distansering

Realtidsmätningar av beläggning och användning av arbetsplatsen är en kraftfull arbetsplatsapplikation som ingår i Internet of Things. Baserat på dessa data, kan ledningen övervaka åtgärderna för social distansering.

Övervakning av komfort

Övervaka luftkvaliteten inomhus

Det kommer att uppstå ökade krav på att utvärdera och förbättra inomhusluftens kvalitet, bekvämlighet och hälsa på arbetsplatsen, oavsett om det handlar om att minska frånvaron, öka produktiviteten eller se till att de anställda känner sig trygga när de återvänder till kontoret.

Fallstudier

Hur våra lösningar hjälper företag att överleva och vara framgångsrika i COVID-eran och i framtiden

1,5 meters-kontoret

6 Feet Office (1,5 meters-kontoret)

6 Feet Office-konceptet av Cushman & Wakefield är framtaget för att säkerställa att ett avstånd på six feet(1,5 m), det rekommenderade avståndet för säker social distansering, upprätthålls mellan människor hela tiden.

Postnord

Optimerat utrymme

PostNord använder granulära arbetsplatsanvändningsdata för att effektivt planera utrymmesbeläggningen. Detta gör det möjligt för företaget att omvärdera hyresavtal och uppnå ett optimalt förhållande mellan lokalyta/kostnad.

airthings

Luftkvalitet är viktig

Ta reda på mer om inomhusluftkvalitet, varför det är viktigt och hur den kan förbättras.

Utmaningar för ledningen på lång sikt

74 % av alla ekonomichefer

planerar att omplacera vissa anställda till permanent distansarbete efter krisen

Gartner

Även innan pandemin bröt ut, var distansarbete en stigande trend. Under eran efter COVID, är det troligt att omväxlande arbete på distans och på kontoret kommer att bli allt vanligare. Ledningen behöver därför tillförlitliga och tillräckligt detaljerade användningsdata för att omvärdera behoven vad gäller arbetsutrymme och kunna ta informerade beslut angående kontorsstorlek och justera underhållsscheman, arbetsplatskoncept och hyresavtal.

Fastighetshantering

Fastighetshantering

Se till att du kan utvärdera din fastighetsportfölj baserat på fakta, dra fördel av nästa omförhandling av hyresavtal och optimera utrymmeseffektiviteten och hyreskostnaderna.

Vill du ta reda på hur Spacewell kan hjälpa dig?