fbpx
Selecteer een pagina
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Port of Antwerp: professionalisering van de schoonmaak

[Spacewell Advisory: onafhankelijk expertadvies]

Site

Port of Antwerp, België

Contact

Xavier Jordens, Technisch Manager Bouwkunde | Facility Manager (Soft / Hard)

 • Bouwkundig onderhoud (periodiek & curatief)
 • Gebouwinspecties o.b.v. de NEN 2767
 • Schoonmaak (ongeveer 25% van het totale onderhoudsbudget)
 • Afvalbeheer
 • Uitbating bedrijfsrestaurant

Scenario’s

 • Onder impuls van Spacewell Advisory is Port of Antwerp voor schoonmaak geëvolueerd van diverse deelbestekken naar één centraal schoonmaakbestek – met één externe partij/SPOC – waarin zijn geïntegreerd:
  • Schoonmaak, inloopmatten, tapijt- en stoelreiniging, maatmeubilair
  • Groenonderhoud (vooral planten indoor)
  • Ongediertebestrijding
  • VSR-controles

Projectscope

Schoonmaak van:

 • een portfolio van zo’n 35 – zeer diverse – gebouwen, gaande van het iconische havengebouw en andere administratieve gebouwen tot technische gebouwen (zowel onbemand als bemand, vaak met 24/7 continudiensten)
 • 35.000 m² binnenruimte
Port of Antwerp headquarters
Lady cleaning dektop
Lady cleaning floor with-T300
Worker cleaning floor with machine

Uitdaging

Professionaliseren van de schoonmaak: resultaatgerichte uitbestede schoonmaak, met een efficiënt gebruik van het budget en onafhankelijke kwaliteitscontroles die de prestaties objectief meetbaar en inzichtelijk maken.

Oplossing

Spacewell Cleaning Advisory introduceerde een geïntegreerd bestek met een uniek calculatiemodel dat transparantie biedt qua kostenopbouw. Het model hanteert verschillende schoonmaaksnelheden per type taak (hoogfrequent/wekelijks grondig/periodiek) en bevat zowel uitvoerende als toezichthoudende uren (aansturing, coaching en begeleiding). Alle kritische parameters zijn hierin vastgelegd. Er zijn duidelijke operationele SLA’s (en eventuele boetes bij het niet naleven ervan), eerstelijnsdetectie, periodieke controles en een heldere rapportering die de geleverde kwaliteit inzichtelijk maakt.

Resultaat

Dankzij het calculatiemodel is er financiële transparantie, Port of Antwerp heeft de controle over het schoonmaakproces en werkt met een duidelijke resultaatsverbintenis, vastgelegd in duidelijk gedefinieerde schoonmaakprogramma’s.

Het schoonmaakbedrijf heeft een mate van autonomie, waarbinnen ze van de theoretische marge een betere operationele marge kunnen maken op voorwaarde dat aan de overeengekomen kwaliteitsnormen voldaan wordt. Deze manier van samenwerken creëert een win/win-situtatie voor beide partijen.

Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan duurzaamheid en innovatie, en wordt er voor de toekomst ook gekeken naar het inzetten van sensoren in sommige gebouwen om de schoonmaak meer data-driven te maken, en bijsturing mogelijk te maken op basis van het feitelijke gebruik.

Over Port of Antwerp

Port of Antwerp heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. De 1.650 medewerkers zorgen ervoor dat de haven functioneert en kan groeien. Port of Antwerp beheert en onderhoudt de dokken, de bruggen, de sluizen, de kaaimuren, eigen gebouwen en de gronden. Het personeel is bovendien verantwoordelijk voor veilig scheepvaartverkeer in de dokken en de bruggen en sluizen. Daarnaast zorgt Port of Antwerp voor sleepboten, doet het baggerwerken en verzorgt het de promotie van de haven in binnen- en buitenland. Met het oog op de toekomst werkt Port of Antwerp aan de duurzame uitbouw en de vernieuwing van de haven.

Schoonmaak is geëvolueerd van een subjectief gevoel naar een objectief gegeven. In samenwerking met Spacewell, zitten we nu als beheerder in de driver’s seat, we weten precies waar we voor betalen, en houden de vinger aan de pols, met als hoofdobjectief dat de eindgebruikers het verschil zien.

Xavier Jordens

Facility Manager, Port of Antwerp

Meer klantverhalen