fbpx
Selecteer een pagina
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verduurzamen van vastgoed

29 maart 2018

Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen wordt er steeds meer gekeken naar de mogelijkheden van duurzame oplossingen. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw wordt de noodzaak steeds groter en worden er strengere eisen gesteld.

Meer duidelijkheid voor eigenaren, huurders en toezichthouders

Helaas houden vaak tegengestelde belangen (split incentive) investeringen in duurzame onderhoudsmaatregelen voor vastgoed, zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen, wijkgebouwen van gemeenten, schoolgebouwen, VVE’s tegen. Deze gebouwen hebben veelal huurders of gebruikers die geen eigenaar zijn van het betreffende gebouw. Het belang van het nemen van duurzame energiebesparende maatregelen is in deze gevallen tegengesteld. Een gebouweigenaar draait op voor de kosten en de huurder heeft er het voordeel van omdat zijn energierekening daalt. In dat geval ontstaat er vaak een patstelling en gebeurt er niets.

Energy efficiency graphic

Handreiking Split Incentive bij duurzame onderhoudsmaatregelen

Om duidelijkheid te scheppen voor eigenaren, huurders en toezichthouders en te stimuleren dat betrokken partijen gezamenlijk actie ondernemen heeft het ‘Platform Duurzame Huisvesting’ een handreiking Split Incentive opgesteld. Het platform is een samenwerkingsverband van branche-, kennis-, koepelorganisaties en overheid met als doel het bevorderen van duurzame huisvesting.

Kruisjeslijst

Een belangrijk onderdeel van de handreiking is de ‘kruisjeslijst’. Daarin is aangekruist wie verantwoordelijk is voor het nemen van de erkende maatregelen. Dit is handig voor toezichthouders om te bepalen wie zij moeten aanspreken. Zo zijn bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen aan het gebouw en de buitenkant van het gebouw voor rekening van de eigenaar. Alles wat binnen moet gebeuren – zoals het verlagen van het aantal uren dat de binnenverlichting brandt – is de verantwoordelijkheid van de huurder. Dit geldt voor gebouwen met één huurder en gebouwen met meerdere huurders. De eigenaar mag vervolgens de genomen maatregelen in de huur verrekenen. De kruisjeslijst geeft een algemene verdeling tussen huurders en verhuurders, in onderling overleg kan hier van worden afgeweken.’

Kruisjeslijst

Duurzame onderhoudsmaatregelen voor uw DMJOP

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat het bedrijfsleven en overheden zich inzetten voor de realisatie van energiebesparende maatregelen, die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Hiervoor zijn erkende maatregelenlijsten gemaakt. Kijk hiervoor op de website van RVO. Wie deze maatregelen doorvoert, voldoet aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit.

Met O-Prognose ondersteunen, begeleiden en helpen wij organisaties met het vraagstuk om te investeren in duurzame oplossingen ten behoeve van het beheer en onderhoud van vastgoed, infra en installaties. Het is niet meer dan logisch om het moment van een renovatie, het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of het uitvoeren van een her-inspectie aan te grijpen om duurzame maatregelen te beoordelen en toe te passen in een DMJOP. Vaak wordt gedacht dat verduurzamen lijnrecht tegenover besparen staat, maar het tegendeel is juist vaak het geval.

Als -je geïnteresseerd bent om meer te weten te komen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze experts. Klik op de link hieronder om een gesprek aan te gaan met ons.

Verwante berichten