Make
buildings
work

for
people

GRATIS DEMO

De EPAview-software van Spacewell biedt een complete oplossing voor inzicht in uw energieprestatie-beleid. Van inspectie tot invoer van gegevens en de berekening/afmelding van de Energie-Index. Hiermee legt u een basis voor het maken van beleid omtrent energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot van uw woningvoorraad.

  • Invoer van de EPA-W-inspectiegegevens door integratie van het ISSO-opnameformulier in de software
  • Ingebouwd ISSO-beslisdiagram voor de bepaling van isolatiewaarden van gevels, daken, vloeren, panelen en ramen
  • BRL9501-geattesteerd voor invoer en afmelding conform NEN7120 NV

 

  • Maak verschillende scenario’s voor het doorrekenen van renovatie of verduurzamingsprojecten
  • Snel en eenvoudig inzicht in de benodigde investeringskosten, energiebesparing en CO2-reductie per scenario
  • Exporteer rapportages naar Word of Excel

 

  • Grafische analyse over de energetische situatie van uw gehele woningvoorraad of op complexniveau
  • Genereer grafieken en tabellen middels een uniek historisch meerjarenoverzicht als input voor managementrapportages
  • Leg de basis voor strategisch vastgoedbeleid (SVB) en effectieve meerjarenonderhoudsplanningen en -begrotingen

 

Ontdek of u ook
tot €318* per
werknemer per maand
kunt besparen!

Maak uw kantoorruimte efficiënt en bespaar net zoals
AXA en Proximus op uw gebouw(en)!

*Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in een grote Europese stad en kan per stad berekend worden.