De O-Prognose software van Spacewell biedt een integrale oplossing voor het optimaal onderhouden en beheren van gebouwen en installaties. Van het inspecteren en plannen van het onderhoud tot en met het genereren van een duidelijk kostenoverzicht.

  • Inventarisatie met volledig aanpasbare, standaard elementenbibliotheek voorzien van activiteiten met kostennormen en cycli
  • Conditiemeting conform de NEN 2767, standaard gebrekenlijst aanwezig
  • Efficiënt op locatie inspecteren met handige inspectie-app, zonder internetverbinding
  • Meerjarenonderhoudsplan
  • Maak verschillende scenario’s
  • Switch eenvoudig tussen MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) en MJOB (meerjarenonderhoudsbegroting)
  • Elementen, planning en begroting integraal inzichtelijk voor iedere gewenste selectie gebouwen
  • Geaggregeerde conditiescores inzichtelijk
  • Stelt u in staat een goed onderbouwde financiële planning te maken