• Inventarisatie met volledig aanpasbare, standaard elementenbibliotheek voorzien van activiteiten met kostennormen en cycli
 • Conditiemeting conform de NEN 2767, standaard gebrekenlijst aanwezig
 • Efficiënt op locatie inspecteren met handige inspectie-app, zonder internetverbinding
 • Meerjarenonderhoudsplan
 • Maak verschillende scenario’s
 • Switch eenvoudig tussen MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) en MJOB (meerjarenonderhoudsbegroting)
 • Elementen, planning en begroting integraal inzichtelijk voor iedere gewenste selectie gebouwen
 • Geaggregeerde conditiescores inzichtelijk
 • Stelt u in staat een goed onderbouwde financiële planning te maken

Om efficiënt te werken, moet u weten wat u in huis heeft. Onze software maakt het eenvoudig om al uw informatie vast te leggen en te organiseren.

 • Cont(r)actregistratie
 • Gebouwbeheer
 • Ruimte- en inventarisatiebeheer

Aan bijna alles in een bedrijf ligt een proces ten grondslag. Door gebruik te maken van workflows worden processen op een consistente manier afgehandeld. Onze software maakt deze processen inzichtelijker en efficiënter.

 • Meldingenbeheer
 • Reserveringen
 • Bezoekersregistratie

 

Met de modules genereert u standaard rapportages waarmee u een duidelijk overzicht creëert van processen in uw organisatie. Zo heeft u altijd toegang tot de informatie en inzichten waarmee u onderbouwde beslissingen neemt.

 • Rapportages van meldingen, reserveringen, bezoekersregistratie
 • Rapportages van cont(r)actregistratie
 • Rapportages van gebouw-, ruimte- en inventarisregistratie

 

Optimaliseer de prestaties van uw gebouwen en installaties tijdens hun levensduur

 •  Verbeter de prestaties van teams in het veld met krachtige apps
 • Bespaar tijd en geld door onderhoudswerkzaamheden doeltreffend te plannen en uit te voeren
 •  Monitor SLA’s op uitbesteed werk en garandeer volledige traceerbaarheid en naleving

 

De online compliance tool Safety Register van Spacewell is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving. Het Safety Register geeft precies aan waar uw assets aan moeten voldoen en biedt de mogelijkheid uw beheerdocumenten overzichtelijk te archiveren. Daarnaast helpt het Safety Register met het plannen en signaleren van alle periodieke keuringen en inspecties.

 • Safety Register geeft op ieder gewenste locatie inzicht in de actuele, relevante regelgeving en de mate waarin hieraan voldaan wordt
 • Met een quickscan wordt op een snelle en efficiënte manier getoond in hoeverre u voldoet aan de wet- en regelgeving
 • Archiveer overzichtelijk de benodigde beheerdocumenten, organiseer verplichte keuringen en inspecties, inventariseer de risico’s
 • Direct een totaaloverzicht op gebouw- of bouwdeelniveau met inzicht in de actuele stand van zaken
 • Genereer rapportages, stel alerts in stel een werkplanning op van de vereiste keuringen in de tijd
 • Ken eenvoudig rollen toe, iedere gebruiker heeft zijn eigen taken binnen de software
 • Het Safety Register stelt u in staat uw verplichte keuringen en inspecties te organiseren
 • In geval van toetsing door brandweer, overheid of de arbeidsinspectie overlegt u eenvoudig de benodigde documenten
 • Zowel de risico’s van calamiteiten als van aansprakelijkheid worden beperkt