Adviesdiensten in Facility Management

Helpen u bij de creatie van een uiterst performante werkomgeving die geïnspireerd is door visie, uitgaat van gegevens en ondersteund wordt door de medewerkers

Focus

Doelgerichte benadering om de manier waarop organisaties hun bedrijfsgebouwen gebruiken, beheren en onderhouden te verbeteren

Visie

FM en werkomgeving als een bron van bedrijfssucces (en niet enkel als een kostenpost)

Gespecialiseerde expertise

Onafhankelijk advies van prominente gespecialiseerde consultants met jarenlange ervaring in hun vakgebied

Multidisciplinaire aanpak

Buiten de gebaande paden lopen om een maximum aan waarde te bereiken

Best practices

Prestaties meten aan de hand van best practices van de industrie, internationale normen en sectoroverschrijdende benchmarkingresultaten

Nieuwe methoden

Mogelijk maken van slimme dienstverlening en werkplekken, gebruikmakend van IoT-gerelateerde technologieën en gegevensanalyses

Samenwerking

Samen met de klant relevante KPI’s, toekomstbestendige scenario’s en geschikte tools vastleggen

Duurzame resultaten

Klanten tijdens iedere stap van het traject ondersteunen om ervoor te zorgen dat veranderingen grondig, vlekkeloos en blijvend worden geïmplementeerd

Adviesdiensten in Facility Management

Voornaamste expertisedomeinen:

 

Slimme werkomgeving

Richt de werkomgeving opnieuw in om het nieuwe werken te bevorderen
 

Onze onafhankelijke consultants geven een tweede opinie en beschikken over sectoroverschrijdende ervaring om:

 

 • De werkomgeving, het gebruik en de doeltreffendheid ervan te beoordelen
 • Bezetting, comfort, activiteiten en interactie met behulp van IoT-sensoren en overige gegevensverzamelingsmethodes te meten en benchmarken
 • De gegevens te analyseren zodat een doeltreffend werkplekconcept voor de mobiele medewerkers van vandaag kan worden gedefinieerd
 • Een optimale mix van werkplektypes voor verschillende gebruikersgroepen aan te bevelen
 • Ontwerpers en architecten van datagestuurde inzichten te voorzien waarmee ze een optimale omgeving kunnen ontwerpen
Vraag advies

Facilitair service-beheer

 

Onze consultants gaan samen met u op een strategische manier na wat de meest geschikte facilitymanagementscenario’s voor uw organisatie zijn:

 

 • Performantiescan van het huidige FM-servicemodel
 • Selectie van strategische KPI’s en uitkomstgerichte SLA’s
 • Configuratie van een evenwichtig, resultaatgericht dienstverleningsmodel
 • Mogelijk maken van op activiteiten gebaseerd facility management door integratie van IoT-sensorgegevens en realtime-analyses
 • Geïntegreerde FM-uitbestedingsprojecten, opstellen van RFP’s, selectieproces en normgebaseerde kwaliteitsbewaking
Vraag advies

Onderhouds-beheer

Vind het juiste evenwicht tussen performantie en kost
 

Onze ervaren onderhoudsspecialisten helpen u bij het:

 

 • Definiëren van de onderhoudsstrategie op basis van een risico-/kritikaliteitsmatrix
 • Vastleggen van kernprestatie-indicatoren en het vertalen van deze KPI’s in beheersbare dienstniveauovereenkomsten (SLA’s)
 • Uitvoeren van conditiemetingen met het oog op meerjarenplanning en -budgettering
 • Implementeren van preventief en voorspellend onderhoud, op basis van IoT
 • Succesvol uitbesteden van onderhoudstaken en het implementeren van continue kwaliteitsverbeteringsprocessen
Vraag advies

Schoonmaak-beheer

Beoordeel objectief en optimaliseer de kwaliteit en kost van uw schoonmaakactiviteiten

Onze schoonmaakconsultants beschikken over ruime schoonmaakexpertise om:

 

 • Relevante KPI’s en SLA’s voor uw organisatie vast te stellen
 • Het middenkader en de schoonmaakploegen te coachen en op te leiden
 • Schoonmaakactiviteiten effectief uit te besteden
 • Een objectieve kwaliteitsmonitoring uit te voeren, op basis van criteria afgeleid uit schoonmaakonderzoek
 • Activiteitengestuurde schoonmaak op basis van IoT-sensorgegevens te implementeren
Vraag advies

Catering-beheer

Ontwikkel een cateringconcept dat aan de verwachtingen van alle betrokkenen voldoet

Onze cateringspecialisten verlenen onafhankelijk advies en ondersteuning om:

 

 • Uw huidige cateringsituatie te analyseren
 • Een cateringconcept te ontwikkelen dat gericht is op doelstellingen, optimaal aanbod, efficiënte workflows, minimale levenscycluskost, en ROI
 • Financiële benchmarks, audits en operationele scans uit te voeren
 • Uitbestede diensten op te zetten, verandering op te vangen en kwaliteit te monitoren
 • Gebruik te maken van IoT-technologieën die aangepaste manieren van werken mogelijk maken en de klantervaring verbeteren
Vraag advies

Beheer van veiligheid/risico's

Identificeer, analyseer en beheer veiligheidsrisico’s

Ons adviesteam helpt u om de veiligheid van uw personeel, bezoekers en materiële/immateriële activa in eigen hand te nemen:

 

 • Verkrijg inzicht in uw huidige situatie op het gebied van risicobeheer
 • Configureer best practice veiligheidsactiviteiten en een continue verbetercyclus
 • Vergroot transparantie en voorspelbaarheid van veiligheidskosten en -investeringen
 • Verbeter de manier waarop beveiligingscontracten worden aanbesteed en beheerd, inclusief compensatie bij onvoldoende prestatie
 • Creëer een bedrijfscontinuïteitsprogramma voor de risico’s en blootstellingen die niet kunnen worden vermeden
Vraag advies